Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aktion Zamość

28 lutego br. w Zamościu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aktion Zamość (1942-1943). Wydarzenie organizowane jest przez organizowana przez Akademię Zamojską. 

Konferencja skupi się na analizie historyczno-politycznej działań i akcji zbrojnych określanych mianem „Aktion Zamość 1942-1943”, prowadzonych przez Niemcy w czasie II wojny światowej w stosunku do ludności Zamojszczyzny, jak również na analizie oddziaływania ww. wydarzeń historycznych na rozwój postaw i procesów społecznych oraz na poziom tożsamości narodowej Polaków. Na lata 2022-2023 przypada okrągła 80. rocznica działań wysiedleńczych i pacyfikacyjnych, a organizacja konferencji poświęconej tej tematyce stanowi istotne narzędzie upamiętniające.

W ramach konferencji naukowej „Aktion Zamość (1942-1943)” referaty zaprezentuje dziewięciu znanych historyków – przedstawicieli świata nauki:

  • prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, IH PAN: Germanizować ziemię, a nie ludzi. Ludobójstwo na Zamojszczyźnie w perspektywie ideologii niemieckiego narodowego socjalizmu (od „Mein Kampf” do Generalplan Ost)
  • dr hab. Bogusław Kopka, prof. AZ: Niemiecka wojna totalna na Zamojszczyźnie 1939-1944. Bilans strat
  • dr hab. Bogdan Musiał: Dzieci Zamojszczyzny w niemieckim obozie KL Auschwitz
  • dr Krzysztof Rak: Polityczne uwarunkowania decyzji Hitlera o zagładzie Polski
  • dr Robert Derewenda: Polityka eksterminacji III Rzeszy Niemieckiej wobec Polaków w czasie II wojny światowej w nauczaniu historii w szkołach w Polsce
  • dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL: Cywilizacyjne źródła niemieckiej polityki
  • dr Beata Kozaczyńska: „Zapamiętaj imię swoje…”. Tragizm wysiedleńczego losu polskich dzieci z Zamojszczyzny (1942-1943)
  • dr Jakub Żygawski, Dyrektor AP w Zamościu: Zamojszczyzna podczas II wojny światowej. Geneza pojęcia – obszar – tożsamość
  • prof. dr hab. Piotr Biliński, UJ: „Akcja Zamość”. W relacjach wysiedlanej ludności polskiej w latach 1942-1943.

Materialnym efektem konferencji naukowej inaugurującej projekt pt. „Polityka niemiecka w XX i XXI wieku a tożsamość kulturowa i cywilizacyjna Polski” będzie, przygotowana przez Wydawnictwo Akademii Zamojskiej, publikacja naukowa obejmująca swym zakresem wystąpienia wszystkich prelegentów.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski, Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Prezydent Miasta Zamość, Instytut Pamięci Narodowej Oddział IPN w Lublinie, Archiwum Państwowe w Zamościu, Instytut Andersa.

PLAKAT GŁÓWNY