Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu

Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu  (Luksemburg II).

Konkurs jest organizowany w związku z ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II). Kandydaci wyłonieni w konkursie zostaną zgłoszeni do postępowania rekrutacyjnego organizowanego przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich.

Szczegółowe informacje, wraz z wymogami, dostępne są tutaj. Należy również wypełnić oświadczenie

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w terminie do dnia 30 stycznia 2023 r. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu. Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych to 3 lutego 2023 r.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia, nie dłuższej niż 7 minutowej, prezentacji przygotowanej w języku polskim w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej elementy autoprezentacji i wizję organizacji pracy na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (+48) 22 3474 886.

 

NASZE BADANIA