II Kongres Edukacji Klasycznej - nagrania wykładów

Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniami, które odbyły się podczas II Kongresu Edukacji Klasycznej. 

II Kongres Edukacji Klasycznej odbył się 16 listopada 2022 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Organizatorami wydarzenia były: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Akademia Zamojska. W wydarzeniu uczestniczyli kuratorzy oświaty, dyrektorzy ośrodków doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy wojewódzkich bibliotek pedagogicznych, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele oraz pozostali goście zainteresowani tematem.

Wszystkie nagrania wystąpień oraz wykładów dostępne są w języku polskim (tutaj) oraz angielskim (tutaj). 

Oprawę artystyczną wydarzenia stanowił "Promethidion" Cypriana Kamila Norwida w interpretacji aktora Dariusza Kowalskiego. Prowadzącym Kongres był redaktor Krzysztof Ziemiec. Inauguracyjne przemówienie wygłosił prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki, a w tematykę Kongresu wprowadził uczestników dr Artur Górecki, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W dalszej części konferencji z wykładami wystąpili:

  • prof. Włodzimierz F. Dłubacz - "Edukacja klasyczna dziś? Istota, struktura i cel"
  • prof. Mikołaj Krasnodębski - „Klasyczna paideia jako integralna uprawa człowieka”
  • prof. David W. Lutz - „O edukacji klasycznej i progresywnej”
  • dr Antonina Karpowicz-Zbińkowska - "Muzyka jako sztuka wyzwolona"
  • prof. Rafał Toczko - "Cui bono? O (nie)obecności łaciny w polskiej edukacji"
  • Piotr Kaznowski - "Ars longa, vita brevis. Trzy wnioski po przeprowadzeniu 4000 lekcji w edukacji klasycznej"

Ostatnią część Kongresu wypełnił panel dyskusyjny zatytułowany "Edukacja klasyczna wobec wyzwań współczesności", w którym udział wzięli: Radosław Brzózka, prof. Mieczysław Ryba, prof. Mirosław Lenart, prof. Paweł Skrzydlewski.

 

NASZE BADANIA