Porozumienie dot. programu FERS 2021-2027 podpisane

Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz dziewięć instytucji podpisały porozumienie dotyczące programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

347 mln euro zostanie przeznaczone na rozwój szkolnictwa zawodowego, które będzie odpowiadało na potrzeby rynku pracy oraz na wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie doposażenia i szkoleń.

Z tej kwoty, aż 189  mln zł zostanie przeznaczonych na rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłych. W ramach tego działania finansowane będzie wspieranie uczenia się przez całe życie, rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (m.in. rozbudowa zasobów służących monitorowaniu i rozwojowi ZRK, instytucjonalna wymiana danych gromadzonych w ZRK i integracja danych z innymi rejestrami).

FERS - kontynuacja Programu Wiedza Edukacja rozwój (POWER)

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) jest kontynuacją Programu Wiedza Edukacja rozwój (POWER). Dzięki niemu możliwy będzie dalszy rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Jego wdrażanie będzie odbywało się na poziomie regionalnym – w ramach 16 programów regionalnych wdrażanych przez samorządy województw oraz krajowym – poprzez krajowy program FERS.

Więcej informacji nt. podpisanego porozumienia można znaleźć tutaj.

NASZE BADANIA