5 mld euro ze środków EFS+ na m.in. edukację i uczenie się przez całe życie

Komisja Europejska zatwierdziła program krajowy pn. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Program FERS identyfikuje kluczowe wyzwania w obszarze polityk społecznych – edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, na które chcemy skutecznie odpowiedzieć w ciągu najbliższych siedmiu lat. Duży nacisk zostanie położony na:

  • rozwój edukacji i uczenia się przez całe życie,
  • kształcenie kadr dla gospodarki,
  • tworzenie równych szans w życiu społecznym i zawodowym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • wzmacnianie systemu ochrony zdrowia,
  • poprawę dostępności usług publicznych.

Wśród tych działań zaplanowaliśmy inicjatywy, które w sposób kompleksowy rozwiązują problemy społeczne występujące powszechnie w Polsce, np. w zakresie dostępu do miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech czy też wykluczenia cyfrowego.

Budżet programu to ok. 4,9 mld euro (4 mld wkładu UE). Więcej informacji na power.gov.pl.