ReferNet na spotkaniu sieci i punktów informacyjnych UE w Polsce

Jerzy Bielecki, ekspert IBE oraz kierownik centrum ReferNet w Polsce wziął udział w spotkaniu sieci i punktów informacyjnych Unii Europejskiej w Polsce.

7 grudnia br. w Warszawie odbyło się spotkanie sieci i punktów informacyjnych UE w Polsce. W wydarzeniu uczesniczyła Marzenna Guz-Vetter, p.o. Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Podczas spotkania rozmawiano o wyzwaniach stojących przed Parlamentem Europejskim oraz Komisją Europejską, omówiono również działania komunikacyjno-informacyjne biur PE i KE w Polsce.

W spotkaniu uczestniczył Jerzy Bielecki, ekspert IBE oraz kierownik centrum ReferNet w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z broszurą na temat działających w Polsce sieci i punktów informacyjnych, które specjalizują się w różnych aspektach funkcjonowania Unii Europejskiej.

refernet2

Fot. Konrad Romaniuk

ReferNet to sieć instytucji stworzona przez CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training). Jej celem jest zbieranie informacji i monitorowanie zmian w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w państwach członkowskich UE oraz Islandii i Norwegii.

ReferNet wspiera także działalność CEDEFOP w upowszechnianiu informacji na temat VET w krajach będących członkami sieci. Zbierane przez ReferNet informacje wykorzystywane są w działalności CEDEFOP i w pracach Komisji Europejskiej

NASZE BADANIA