IBE patronem honorowym konferencji na Akademii Zamojskiej

15 grudnia br. Akademia Zamojska organizuje seminarium promujące publikację naukową "Almanach polskiej myśli ekonomicznej XX wieku. Ludzie-działalność-idee". Patronem honorowym wydarzenia został Instytut Badań Edukacyjnych. 

Publikacja pod redakcją dr hab. Ryszarda Skrzyniarza, prof. AZ i dr Dariusza Wojnarskiego powstała w ramach projektu "Twórcy polskiej myśli ekonomicznej XX wieku", dzięki wsparciu Instytutu Finansów. Ukazano w niej osiągnięcia i dorobek 20 wybitnych polskich uczonych ekonomistów, którzy działali w XX wieku i prowadzili badania naukowe nie tylko w kraju, lecz także za granicą. Znalazły się w niej również teksty poświęcone myśli społeczno-ekonomicznej kardynała Stefana Wyszyńskiego czy Jana Pawła II.

Podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Almanach polskiej myśli ekonomicznej XX wieku. Ludzie - działalność - idee" wystąpi sześciu cenionych znawców z zakresu historii ekonomii:

  • dr hab. Arkadiusza Jabłońskiego, prof. KUL w Lublinie
  • dr Aneta Kargol-Wasiluk, Uniwersytet w Białymstoku
  • prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, Instytut historii PAN w Poznaniu
  • dr Mirosław Czerwiński, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL w Lublinie
  • prof. dr hab. Marek Kornat, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Ministerstwo Nauki i Edukacji, Ministerstwo Finansów, Prezydent Miasta Zamość, Instytut Badań Edukacyjnych oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji, natomiast patronat medialny sprawują: TVP3 Lublin, Kronika Tygodnia, Katolickie Radio Zamość oraz Portal Akademicki „Skafander”.

almanach plakat

NASZE BADANIA