Dr hab. Paweł Gondek został Zastępcą Dyrektora IBE ds. Naukowych

6 grudnia 2022 r. w Ministerstwie Edukacji i Nauki powołano nowego Zastępcę Dyrektora IBE ds. Naukowych. Został nim dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL.

W spotkaniu wzięli udział Radosław Brzózka, Szef Gabinetu Politycznego, Sławomir Adamiec, Dyrektor Generalny oraz Marta Lizut (po prawej). Dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL, został przedstawiony jako kandydat na Zastępcę Dyrektora podczas obrad Rady Naukowej IBE w dn. 24 listopada br.

Dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL, wykłada w Katedrze Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL.

Przebieg kariery 

  • 1988 - 1993 - studia na Wydziale Filozofii KUL
  • 1993 - obrona pracy magisterskiej pt. „Problematyka zasady racji dostatecznej w teorii bytu" pisanej pod kierunkiem o. prof. dr hab. Mieczysława A. Krąpca OP. 
  • 2004 - obrona pracy doktorskiej „Problem celowości w filozofii Arystotelesa", promotor ks. prof. dr hab. A. Maryniarczyk, recenzenci: ks. prof. dr hab. E. Morawiec, dr hab. W. Dłubacz.
  • 2016 - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia na podstawie dorobku oraz rozprawy „Projekt autonomicznej filozofii realistycznej. Mieczysława A. Krąpca i Stanisława Kamińskiego teoria bytu".

Inne

  • Od 1997 skarbnik w Polskim Towarzystwie Tomasza z Akwinu (Polski Oddział Societa Internazionale Tommaso d'Aquino).
  • Od 2004 członek redakcji pisma „Człowiek w kulturze"
  • Od 2006 członek-współpracownik Towarzystwa Naukowego KUL
  • Od 2006 członek redakcji kwartalnika „Zeszyty Naukowe KUL"