Spotkanie z koordynatorami projektu Mobilne Laboratoria Przyszłości

2 grudnia br. odbyło się szkolenie dla koordynatorów projektu Mobilne Laboratoria Przyszłości. W spotkaniu udział wziął Michał Przymusiński, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. Cyfryzacji Nauki i Edukacji. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej pracy zespołów projektu oraz wymiana doświadczeń.


Podczas spotkania omówiono dalsze kierunki działań i nakreślono plan rozwoju projektu Mobilne Laboratoria Przyszłości w nadchodzącym roku.

Laboratoria Przyszłości to największy w Polsce projekt edukacyjno-technologiczny. Dzięki tej wyjątkowej – nie tylko w skali krajowej, ale i międzynarodowej – inwestycji w edukację, szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły artystyczne zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt. Drukarki 3D, gogle VR oraz mikrokontrolery już teraz pozwalają uczniom rozwijać kompetencje przyszłości, realizować własne projekty i doskonalić umiejętności przydatne na nowoczesnym rynku pracy.

Projekt opiera się na tzw. kierunkach STEAM (ang. science, technology, engineering, art, mathematics, czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w całej Polsce i zapewnienie im warunków do wejścia w przesycony technologią świat z odpowiednimi kompetencjami. Realizację tego celu umożliwi zapewnienie powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii oraz wsparcie nauczycieli w ich nauce poprzez m.in. poprowadzenie lekcji pokazowych w szkołach.

Kontynuacją programu Laboratoria Przyszłości są Mobilne Laboratoria Przyszłości (MLP), które od września br. w sposób praktyczny wspierają uczniów i nauczycieli w wykorzystywaniu możliwości sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości. MLP to 16 ekip edukatorów, którzy poruszają się po kraju specjalnie oznaczonymi busami i prowadzą bezpłatne zajęcia dla uczniów tych szkół podstawowych, które zgłosiły chęć udziału w warsztatach pokazowych.

Do tej pory busy Mobilnych Laboratoriów Przyszłości odwiedziły 465 szkół, a warsztatach uczestniczyło 27 600 uczniów. W ramach zajęć uczestnicy poznają nowe technologie na przykładzie m.in. druku 3D, mikrokontrolerów oraz gogli VR.

NASZE BADANIA