Zaproszenie na webinar "Granty ERC w Horyzoncie Europa"

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na cykl wydarzeń poświęconych grantom Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Wydarzenie odbędzie się 6 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w formie szkolenia online.

Podczas webinaru zostaną omówione rodzaje grantów, profil kandydatów, struktura oraz sposób oceny wniosku. Krajowy Punkt Kontaktowy przedstawi również główne założenia i zasady działania inicjatywy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ERC Mentoring Initiative.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką grantów oraz warsztatów dedykowanych naukowcom, którzy planują złożyć wniosek w konkursach ERC.

Rejestracji można dokonywać poprzez stronę internetową KPK. Szczegóły dotyczące platformy spotkania zostaną przesłane do zarejestrowanych osób.

NASZE BADANIA