Podsumowanie VI posiedzenia Rady Naukowej IBE

24 listopada br. w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych odbyło się spotkanie Rady Naukowej.

Podczas obrad Rady Naukowej, Dyrektor IBE prof. dr hab. Robert T. Ptaszek przekazał, że na stanowisko kierownika Zespołu Badań i Analiz Edukacyjnych została powołana dr Dominika Walczak. Z kolei nową członkinią Rady Naukowej IBE, wybraną spośród pracowników Instytutu, została mgr Olga Wasilewska.

Podczas spotkania dr Michał Sitek przedstawił Strategię IBE na lata 2023-2027. Główne cele strategiczne to:

  • Rozwój wybranych obszarów badawczo-wdrożeniowych w edukacji w dziedzinie nauk społecznych.
  • Wsparcie cyfrowej transformacji w edukacji.
  • Wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym wykorzystanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
  • Badania i działania na rzecz edukacji obywatelskiej.

Tomasz Bartczak, Główny Księgowy IBE, przedstawił korektę planu finansowego IBE, która wiązała się m.in. ze zmianami w strukturze organizacyjnej IBE. Prezentację na ten temat wygłosił Zastępca Dyrektora dr Jakub Koper. Najważniejsze zmiany dotyczyły uregulowania zadań zastępców dyrektora, zespołów oraz ich miejsca w strukturze.

Na koniec spotkania Zastępca Dyrektora ds. Cyfryzacji Nauki i Edukacji Michał Przymusiński oraz dr Michał Sitek przedstawili projekty naukowe realizowane w IBE, stan ilościowy pracowników naukowych i ich dorobek oraz projekt budowy portalu edukacja.gov.pl, którego celem jest zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez dostarczenie nowych, cyfrowych narzędzi.