Konferencja "Dostępna szkoła" podsumowująca kampanię MEiN. Relacja z wystąpienia ekspertów IBE

Wydarzenie było podsumowaniem kampanii Ministerstwa Edukacji i Nauki „Edukacja w zasięgu ręki”. W roli prelegentów wzięli w nim udział eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Spotkało się ogromnym zainteresowaniem.

Konferencję "Dostępna szkoła" otworzyła i podsumowała Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Słowo wstępu wygłosiła również Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podsumowujemy dzisiaj kampanię, która miała za zadanie poinformować wszystkich na jakim etapie jesteśmy, co obecnie robimy i jakie rozwiązania są jeszcze przed nami. Nasza kampania dotyczyła trzech sfer, z których jedną było coś, co musi widzieć polski system edukacji, czyli ludzie, którzy wychodzą z edukacji, zdobywają umiejętności i te umiejętności potwierdzają przez całe życie. Mówię tu o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – powiedziała minister Marzena Machałek.

W konferencji uczestniczyli eksperci, praktycy i osoby zaangażowane w realizację  projektów, które były omawiane. Oprócz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, uczestnicy przedstawili projekty POWER, Edukacji Włączającej i Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Zobacz nagranie z konferencji "Dostępna Szkoła"

 

Pierwszą prelegentką reprezentującą Instytut Badań Edukacyjnych była dr Beata Papuda-Dolińska, która przedstawiła referat "KAPP – Kompleksowej Analizy Procesów Poznawczych i jej zastosowania w edukacji włączającej" (zobacz wystąpienie). Dr Papuda-Dolińska zaprezentowała narzędzia przygotowane w projekcie "Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży". Projekt ten jest realizowany przez IBE w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym.

Narzędzie jest udostępniane poradniom nieodpłatnie. Liczymy, że system KAPP będzie szeroko wykorzystywanym, przydatnym narzędziem podnoszącym jakość diagnozy, przy tym również jakość procesu oceny funkcjonalnej prowadzonej w poradni psychologiczno – pedagogicznej i w efekcie edukacji dla wszystkich. – powiedziała Beata Papuda-Dolińska, ekspertka IBE.

KAPP jest narzędziem adresowanym do psychologów pracujących w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i poszerza w tym zakresie instrumentarium diagnostyczne przeznaczone do oceny funkcji poznawczych uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Diagnoza z wykorzystaniem KAPP ma charakter funkcjonalny i skupia się na rozpoznawaniu zasobów i trudności ucznia. Bogaty katalog materiałów posdiagnostycznych sprzyja organizowaniu indywidualnych działań wspierających.

Osobny blok wystąpień poświęcony był zagadnieniom związanym ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji.

"Co sztuczna inteligencja robi w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji?" – Agnieszka Marszałek, liderka projektu IBE  „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” (zobacz wystąpienie)

Jednym z wyzwań przed którymi stoimy jest to, jak w gąszczu informacji którymi jesteśmy zasypywani, odnaleźć wiarygodne i naprawdę przydatne konkretnej osobie wiadomości. Naszą odpowiedzią na to wyzwanie w obszarze rozwoju edukacyjnego i zawodowego, który dziś musi trwać przez całe życie, jest Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji. Udostępnia on w jednym miejscu najważniejsze informacje o wysokiej jakości kwalifikacjach włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, które są możliwe do uzyskania zarówno w wyniku edukacji formalnej, pozaformalnej, jak i nieformalnego uczenia się. Powiązane z nim cyfrowe narzędzia wykorzystujące techniki sztucznej inteligencji, mają ułatwiać korzystanie w coraz szerszym zakresie z informacji o kwalifikacjach. Rejestr jest praktycznym narzędziem polityki na rzecz uczenia się przez całe życie i rozwoju umiejętności – powiedziała Agnieszka Marszałek, liderka projektu IBE „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji”.

"Odznaka+ jako innowacja w cyfrowym potwierdzaniu umiejętności, kompetencji i osiągnięć" – Michał Nowakowski, lider projektu ZSK4 (zobacz wystąpienie)

Nowym trendem w edukacji są mikropoświadczania, tzn. potwierdzania małych wolumenów wiedzy, konkretnych umiejętności czy indywidualnych osiągnięć ważnych z punktu widzenia osoby uczącą się, ale również rynku pracy. Opracowując w Instytucie Badań Edukacyjnych aplikację Odznaka+ do wydawania cyfrowych mikropoświadczeń chcieliśmy, aby każdy miał możliwość zaprezentowania swojej indywidualnej ścieżki rozwoju w atrakcyjny i elastyczny sposób. W naszej aplikacji mikropoświadczenia przyjmują atrakcyjną formę cyfrowej odznaki, która daje pozytywny bodziec, zachęcając i inspirując osobę do dalszej nauki - tłumaczył Michał Nowakowski, lider projektu ZSK4.

"ZSK jako narzędzie wspierające uczenie się przez całe życie" – Maciej Tauber, lider projektu ZSK5 (zobacz wystąpienie)

Zintegrowany System Kwalifikacji to przede wszystkim przejrzysta komunikacja w obszarze umiejętności. Jest dla nas bardzo ważne, aby każdy, niezależnie od wieku, mógł potwierdzać swoje umiejętności uzyskując wiarygodny certyfikat z poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji. Pragniemy, aby dalszy rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kontynuował budowę pomostów pomiędzy edukacją a rynkiem pracy, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie, i wspierał m.in. takie inicjatywy jak Branżowe Centra Umiejętności – przyznał Maciej Tauber, lider projektu ZSK5.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, w tym prezentacjami prelegentów, które są udostępnione na stronie edukacjawzasiegureki.pl.

Konferencja była miejscem podsumowania kampanii informacyjno-promocyjnej MEiN „Edukacja w zasięgu ręki”. Celem kampanii było przybliżenie społeczeństwu realizowanych przez ministerstwo ze środków unijnych projektów zakresu kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie. Moderatorką merytoryczną wydarzenia została prof. Beata Jachimczak z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.