"Opiekuję się - pracuję". Ukazał się nowy raport ekspertów IBE

Zapraszamy do pobrania oraz zapoznania się z raportem z interwencji badawczej skierowanej do opiekunów osób bliskich niesamodzielnych "Opiekuję się - pracuję".

Zakończyła się interwencja badawcza „Opiekuję się – pracuję”, skierowana do opiekunów rodzinnych nieaktywnych zawodowo z powodu konieczności sprawowania opieki nad bliskimi sobie osobami niesamodzielnymi. Eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych przygotowali raport, w którym znalazła się przydatna wiedza na temat działań wspierających dla opiekunów nieformalnych. 

Raport został przygotowany przez ekspertów IBE: Michała Danielewicza, Emilię Sobol oraz Aleksandrę Wójcicką. Zapraszamy do pobrania oraz zapoznania się z raportem (LINK).

Prowadzący badanie postawili przed sobą dwa główne cele:

⇒ pogłębienie zrozumienia „pełnoetatowych” opiekunów osób bliskich niesamodzielnych, m.in. tego, jak wyglądają ich bolączki, obawy, deficyty, potrzeby, czy też źródła wsparcia – widziane zwłaszcza w kontekście ich mocno specyficznej sytuacji życiowej;

⇒ praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy, poprzez dostarczenie usługi wsparcia grupie opiekunów rodzinnych w trzech wymiarach:

  • emocjonalnym (spotkania grupy wsparcia);
  • kompetencyjnym (szkolenie uzupełniające i „profesjonalizujące” posiadane już kompetencje opiekuńcze);
  • postaw i planów (coaching życiowy).

Kolejnym krokiem będzie wdrożenie działań, w oparciu o wyniki badań, które umożliwią praktyczne wykorzystanie zawartej w raporcie wiedzy. Jeszcze w tym roku udostępniony zostanie na stronie IBE narzędziownik projektowy. Będzie to zbiór scenariuszy i praktycznych wskazówek dotyczących realizacji projektów skierowanych do opiekunów rodzinnych.

W 2023 roku eksperci przeprowadzą bezpłatne warsztaty poświęcone projektowaniu usługi wsparcia opiekunów rodzinnych. Usługę taką mogłyby świadczyć lokalne instytucje działające w obszarze zdrowia i polityki społecznej. 

Więcej informacji na stronie projektu "Opiekuję się - pracuję".

 

opiekuje

 

NASZE BADANIA