VII Forum Edukacji Dorosłych. Relacja z wystąpienia ekspertów IBE

Maciej Tauber, Roksana Pierwieniecka i Barbara Fijałkowska wystąpili podczas VII Forum Edukacji Dorosłych w Warszawie. Omówili projekty edukacyjne realizowane w IBE oraz zapoznali uczestników z Metodą Bilansu Kompetencji.

Maciej Tauber, lider projektu ZSK5, pojawił się z referatem "Krajobraz uczenia się dorosłych w Polsce w świetle badań Instytutu Badań Edukacyjnych". Podczas wystąpienia omówił wyniki badań oraz projektów realizowanych przez IBE: Uczenie się dorosłych PolakówŚcieżki edukacyjne uczących się dorosłych w Polsce, Badanie rozpoznawalności Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK).

Polacy lubią się uczyć, a uzyskanie przez nich certyfikatu wymaga faktycznego potwierdzenia umiejętności. Obszar, który ma duży potencjał do rozwoju to doradztwo i tutaj ZSK ma dużą rolę do odegrania - powiedział Maciej Tauber.

Z kolei ekspertki Roksana Pierwieniecka i Barbara Fijałkowska opowiedziały o Metodzie Bilansu KompetencjiWarsztaty miały za zadanie zobrazowanie, że punktem wyjścia do bilansu kompetencji jest przygotowanie listy pożądanych kompetencji przez osobę, która do niego przystępuje i potem prowadzenie diagnozy pod ich kątem (klient ma - w jakim stopniu, nie ma - czego dokładnie mu brakuje). 

MBK służy do tego, aby rozpoznać, opisać i udokumentować posiadanie kompetencji, a potem przygotować plany rozwoju w tym zakresie. MBK została opracowana w 2015 roku przez Instytut Badań Edukacyjnych i Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, gdzie po dziś dzień jest stosowana.

NASZE BADANIA