Dzieci ze specjalnymi potrzebami zasługują na niezależne badanie

Dzieci ze specjalnymi potrzebami zasługują na niezależne badanie. Karygodnym błędem metodologicznym byłoby badać dzieci niedowidzące za pomocą rozsypanej układanki klocków lub też u dzieci niesłyszących sprawdzać ich rozumienie ze słuchu – piszą po artykule „Rz” prof. dr hab. Anna I. Brzezińska, Lider Zespołu Wczesnej Edukacji IBE i dr Piotr Rycielski, Lider Pracowni Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia IBE


Szanowni Państwo,

Badanie 6- i 7-latków na starcie szkolnym jest tzw. badaniem masowym, przeprowadzanym na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 6 i 7-latków, opartej na operacie PESEL, pozyskanym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Operat PESEL nie zawiera danych o ograniczeniach zdrowotnych rejestrowanych osób, jest jedynie bazą adresową. Stosowane w naszym badaniu narzędzia są dostosowane do masowego użycia w populacji 6- i 7-atków.
Narzędzia te nie były sprawdzane i normalizowane dla populacji dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi czy ograniczeniami zdrowotnymi. Karygodnym błędem metodologicznym byłoby badać dzieci niedowidzące za pomocą rozsypanej układanki klocków lub też u dzieci niesłyszących sprawdzać ich rozumienie ze słuchu. Dzieci ze specjalnymi potrzebami, wynikającym z ich problemów zdrowotnych, zasługują na niezależne badanie, uwzględniające specyfikę tych specjalnych potrzeb. Podjęliśmy zatem decyzję o wyłączeniu szesnaściorga dzieci z wylosowanej próby (3100 dzieci). Decyzja ta zdecydowanie zwiększa rzetelność i trafność realizowanego badania.
Rozumiemy głosy rodziców i polityków akcentujące potrzebę badania również dzieci niepełnosprawnych i uważamy, iż badania takie należałoby podjąć jak najszybciej, aby określić przede wszystkim potrzeby, ale i zasoby tych dzieci oraz potrzeby i zasoby ich rodzin. Przed rozpoczęciem badania 6- i 7-latków na starcie szkolnym zrealizowaliśmy (w innym zespole naukowym) w latach 2006-2008 oraz 2008-2010 badania dotyczące sytuacji i potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach tego projektu przebadaliśmy 16 000 dzieci z różnymi rodzajami ograniczeń sprawności, w tym o niepełnosprawności na poziomie umiarkowanym i znacznym (na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie). Między innymi na podstawie danych z tych badań podjęliśmy decyzję dotyczącą wyłączenia dzieci z problemami zdrowotnymi z badań 6- i 7-latków.
Wiemy, że grupa ta wymaga szczególnego wsparcia, często bardzo różnorodnego i zastosowanie narzędzi badawczych normalizowanych na ogólnopolskiej próbie dzieci byłoby dla nich niesprawiedliwe i krzywdzące.
Prof. dr hab. Anna I. Brzezińska
Dr Piotr Rycielski

NASZE BADANIA