Eksperci IBE wystąpią na konferencji "Dostępna szkoła" organizowanej przez MEiN

16 listopada br. odbędzie się konferencja podsumowująca kampanię Ministerstwa Edukacji i Nauki "Edukacja w zasięgu ręki". Wydarzenie pod nazwą "Dostępna szkoła" otworzy Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w MEiN.

Podczas konferencji wystąpi dr Beata Papuda-Dolińska z referatem "KAPP – Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych i jej zastosowanie w edukacji włączającej". Zaprezentuje narzędzia przygotowane w projekcie "Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży" realizowanym przez IBE w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym.

Oprócz tego, omówione i zreferowane zostaną projekty POWER, Edukacji włączającej, Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Podczas konferencji wystąpią eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych:

  • "Co sztuczna inteligencja robi w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji?" - Agnieszka Marszałek, liderka projektu IBE  "Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji"
  • "Odznaka+ jako innowacja w cyfrowym potwierdzaniu umiejętności, kompetencji i osiągnięć" - Michał Nowakowski, lider projektu ZSK4
  • "ZSK jako narzędzie wspierające uczenie się przez całe życie" - Maciej Tauber, lider projektu ZSK5

Więcej informacji o konferencji dostępnych jest na stronie edukacjawzasiegureki.pl oraz w programie konferencji.

NASZE BADANIA