Wiceminister Marzena Machałek z wizytą w Instytucie Badań Edukacyjnych

W środę, 9 listopada br. Instytut Badań Edukacyjnych odwiedziła wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego. Pani Minister towarzyszył Piotr Bartosiak, Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Instytut reprezentowali: prof. dr hab. Robert T. Ptaszek, Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, dr Jakub Koper, Zastępca Dyrektora Instytutu, Ireneusz Baranowski, Zastępca Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz Maciej Tauber, lider projektu.

Spotkanie było okazją do rozmowy o dotychczasowych osiągnięciach Instytutu, kwestiach bieżących oraz planach na przyszłość. Podczas wizyty Sekretarz Stanu w MEiN Marzena Machałek omówiła z kadrą kierowniczą rolę Instytutu we wspieraniu kształcenia branżowego i technicznego, które cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem. Szczególną uwagę poświęcono nowemu projektowi MEiN - branżowym centrom umiejętności. Przewiduje się, że w 2023 r. powstanie 20 spośród 120 branżowych centrów umiejętności. Będą one funkcjonowały w oparciu o współpracę placówek naukowych z samorządami oraz pracodawcami.

Dyrektor Robert T. Ptaszek zadeklarował również, że Instytut Badań Edukacyjnych pragnie wspierać resort w tak ważnym aspekcie jakim jest edukacja włączająca.

NASZE BADANIA