Instytut Badań Edukacyjnych z kolejnym prestiżowym wyróżnieniem

Prof. dr hab. Robert T. Ptaszek uczestniczył w 4. edycji Kongresu "Zdrowie Polaków". Podczas tego wydarzenia odebrał okolicznościową statuetkę oraz dyplom wręczany instytutom badawczym. 

Statuetka przyznana IBE podczas Kongresu to kolejne prestiżowe wyróżnienie dla Instytutu. We wrześniu br. Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych uczestniczył w uroczystych obchodach 30-lecia Rady Głównej Instytutów Badawczych. Podczas wydarzenia odebrał dyplom przyznawany najbardziej innowacyjnym placówkom w Polsce.

4. edycja Kongresu "Zdrowie Polaków" odbyła się w dn. 17-18 października br. w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach. W tym roku zorganizowany został pod hasłem "Profilaktyka zdrowotna i innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia". Celem Kongresu jest pokazanie współczesnych możliwości medycyny oraz budowanie postaw prozdrowotnych poprzez wdrażanie różnorodnych programów profilaktycznych.

Podczas Kongresu wystąpiły znane osoby polskiej medycyny, nauki oraz przedstawiciele instytutów badawczych, grup ekspertów, czy organizacji pacjentów.