Najważniejsze wydarzenie polskiej socjologii z udziałem Instytutu Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych był jednym z partnerów XVIII Zjazdu Socjologicznego. Nasi eksperci aktywnie uczestniczyli w sesjach prezentując referaty na temat badań i projektów prowadzonych w Instytucie. 

XVIII Zjazd Socjologiczny odbył się w dn. 14-16 września br. w Warszawie. Organizowany jest co 3 lata i uchodzi za jedno z najważniejszych wydarzeń polskiej socjologii. Tematem przewodnim zjazdu było hasło "Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje", a organizatorami Polskie Towarzystwo Socjologiczne wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

Podczas Zjazdu Socjologicznego odbyła się sesja specjalna zorganizowana przez Instytut pod hasłem "Ciągłość i zmiana w edukacji. Rozwój kultury usprawnień w społeczeństwie cyfrowym". Spotkanie poprowadził prof. dr. hab Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL i przewodniczący Rady Naukowej IBE, który otworzył sesję tytułowym wystąpieniem.

Badania i projekty IBE na Zjeździe Socjologicznym

Działania IBE związane z cyfryzacją edukacji przedstawił Michał Przymusiński, Zastępca Dyrektora ds. Cyfryzacji Nauki i Edukacji. Referaty wygłosili również: prof. Mariusz Zemło (wnioski z badań dot. systemu normatywnego i skuteczności działań wychowawczo-edukacyjnnych) oraz dr Bogdan Więckiewicz (wnioski z badań dotyczących edukacji domowej).

W czasie sesji przedstawiono innowacyjne działania oraz badania, które prowadzone są przez IBE we współpracy badaczami z innych krajów. Krzysztof Bulkowski opowiedział o innowacjach metodologicznych w badaniu PISA, Olga Wasilewska przedstawiła założenia i metodologię badania ICCS, a dr Michał Sitek omówił założenia Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych (PIAAC), które dostarcza wiedzy o umiejętnościach podstawowych dorosłych Polaków.

Oprócz tego, Instytut reprezentowany był na sesjach tematycznych przez: Grzegorza Humennego, Małgorzatę Kłobuszewską, Tomasza Płacheckiego oraz Jędrzeja Stasiowskiego, którzy omówili wyniki badania Losów Absolwentów. Tematy wystąpień dotyczyły wpływu sieci społecznych na sytuację absolwentów, znaczenia dyplomu zawodowego, wpływu struktury kształcenia zawodowego na wybory edukacyjne kobiet i mężczyzn, zgodności zawodu wykonywanego w pracy z zawodem wyuczonym oraz wpływu pandemii na losy absolwentów.

Socjolożki z IBE, Marta Petelewicz, Julita Pieńkosz, Katarzyna Piotrowska i Joanna Stankowska przedstawiły również referaty podsumowające analizy wyników badania IBE "Uczenie się dorosłych Polaków". O "Nowych wzorach konstruowania kariery zawodowej" mówiła z kolei Magdalena Smak. Wnioski dotyczące doświadczeń prowadzenia badań społecznych w czasie pandemii były z kolei przedmiotem referatu Katarzyny Kalinowskiej-Sinkowskiej, przygotowanego we współpracy z badaczami z innych ośrodków.

Więcej informacji oraz abstrakty wystąpień można znaleźć tutaj

Bez tytułu 1200627 px

Najważniejsze wydarzenie polskiej socjologii z udziałem Instytutu Badań Edukacyjnych

Najważniejsze wydarzenie polskiej socjologii z udziałem Instytutu Badań Edukacyjnych

Najważniejsze wydarzenie polskiej socjologii z udziałem Instytutu Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych był jednym z partnerów XVIII Zjazdu Socjologicznego. Nasi eksperci aktywnie uczestniczyli w sesjach prezentując referaty na temat badań i projektów prowadzonych w Instytucie. 

XVIII Zjazd Socjologiczny odbył się w dn. 14-16 września br. w Warszawie. Organizowany jest co 3 lata i uchodzi za jedno z najważniejszych wydarzeń polskiej socjologii. Tematem przewodnim zjazdu było hasło "Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje", a organizatorami Polskie Towarzystwo Socjologiczne wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

Podczas Zjazdu Socjologicznego odbyła się sesja specjalna zorganizowana przez Instytut pod hasłem "Ciągłość i zmiana w edukacji. Rozwój kultury usprawnień w społeczeństwie cyfrowym". Spotkanie poprowadził prof. dr. hab Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL i przewodniczący Rady Naukowej IBE, który otworzył sesję tytułowym wystąpieniem.

Badania i projekty IBE na Zjeździe Socjologicznym

Działania IBE związane z cyfryzacją edukacji przedstawił Michał Przymusiński, Zastępca Dyrektora ds. Cyfryzacji Nauki i Edukacji. Referaty wygłosili również: prof. Mariusz Zemło (wnioski z badań dot. systemu normatywnego i skuteczności działań wychowawczo-edukacyjnnych) oraz dr Bogdan Więckiewicz (wnioski z badań dotyczących edukacji domowej).

W czasie sesji przedstawiono innowacyjne działania oraz badania, które prowadzone są przez IBE we współpracy badaczami z innych krajów. Krzysztof Bulkowski opowiedział o innowacjach metodologicznych w badaniu PISA, Olga Wasilewska przedstawiła założenia i metodologię badania ICCS, a dr Michał Sitek omówił założenia Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych (PIAAC), które dostarcza wiedzy o umiejętnościach podstawowych dorosłych Polaków.

Oprócz tego, Instytut reprezentowany był na sesjach tematycznych przez: Grzegorza Humennego, Małgorzatę Kłobuszewską, Tomasza Płacheckiego oraz Jędrzeja Stasiowskiego, którzy omówili wyniki badania Losów Absolwentów. Tematy wystąpień dotyczyły wpływu sieci społecznych na sytuację absolwentów, znaczenia dyplomu zawodowego, wpływu struktury kształcenia zawodowego na wybory edukacyjne kobiet i mężczyzn, zgodności zawodu wykonywanego w pracy z zawodem wyuczonym oraz wpływu pandemii na losy absolwentów.

Socjolożki z IBE, Marta Petelewicz, Julita Pieńkosz, Katarzyna Piotrowska i Joanna Stankowska przedstawiły również referaty podsumowające analizy wyników badania IBE "Uczenie się dorosłych Polaków". O "Nowych wzorach konstruowania kariery zawodowej" mówiła z kolei Magdalena Smak. Wnioski dotyczące doświadczeń prowadzenia badań społecznych w czasie pandemii były z kolei przedmiotem referatu Katarzyny Kalinowskiej-Sinkowskiej, przygotowanego we współpracy z badaczami z innych ośrodków.

Więcej informacji oraz abstrakty wystąpień można znaleźć tutaj

Bez tytułu 1200627 px

NASZE BADANIA