Informacje „Rzeczpospolitej” a prawda o badaniu 6- i 7-latków

"Badanie dyskryminuje dzieci", "badanie ma potwierdzić zasadność posłania sześciolatków do szkół" – to tylko część nieprawdziwych tez z artykułu dotyczącego badania „Test umiejętności na starcie szkolnym”, który ukazał się 13 grudnia 2012 r. w „Rzeczpospolitej”. Informacje te są powielane przez inne media, dlatego czujemy się zobowiązani przedstawić fakty.• Badanie TUNNS nie ma służyć temu, by stwierdzić, czy 6-latki mogą zostać wysłane do szkół. Będzie ono powtórzone pod koniec roku szkolnego, dzięki czemu pokaże m.in. jak środowiska, w których uczą się dzieci (szkoła, przedszkole), wpływają na ich rozwój.

• Naukowcy nie badają dzieci, których stan zdrowia na to nie pozwala. Dlaczego? To nie jest jednorodna grupa, potrzebnych byłoby wiele specjalistycznych narzędzi, dostosowanych do rozmaitych grup dzieci. Przebadanie tymi samymi narzędziami dzieci z dysfunkcjami zafałszowałoby wynik badania. Co ważne – mogłoby też sprawiać przykrość i samym dzieciom i rodzinom. Co przeżyłoby dziecko niedowidzące, które miałoby rozwiązywać zadania testowe na tablecie? W efekcie wynik dziecka byłby gorszy niż jego prawdziwe umiejętności.

• Wśród 3100 dzieci, które zbadano, ze względu na ich stan zdrowia wyłączono do tej pory 16. Ta liczba może się zmienić tylko w niewielkim stopniu. Tak czy inaczej będzie to kilka promili.

• Instytut Badań Edukacyjnych nie lekceważy problemu dzieci z niepełnosprawnościami. Ich dotyczą jednak inne, specjalistyczne badania. IBE prowadzi m.in.: badanie dotyczące dzieci z dysleksją i innymi zaburzeniami tego typu czy badanie dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym SLI.

• Koszt dotarcia do dziecka i jego przebadania w TUNNS to 612,90 zł. Tyle kosztuje przygotowanie narzędzi, praca ankieterów i badaczy. Całe badanie (obie tury) kosztować będzie 3,8 mln zł.

• By wykonanie badania w ogóle było możliwe, trzeba przekonać rodziców. Bowiem ankieterzy wkroczą w naturalne środowisko dziecka – do rodzinnego domu i tam będą przeprowadzać testy. Dlatego niezbędne są środki na działania komunikacyjne – dzięki którym rodzice 3100 dzieci dowiedzą się o badaniu i podejmą decyzję o wyrażeniu zgody na przebadanie ich podopiecznych. Wykonawca badania (konsorcjum TNS, CBOS) postanowił przeznaczyć na ten cel 10% środków czyli 372 tysiące złotych. W ramach tej kwoty przygotowane zostaną ulotki, strona internetowa, infolinia, a każde uczestniczące w badaniu dziecko dostanie bon o wartości 40 zł do sklepu z zabawkami. To forma podziękowania za poświęcony czas. Ponieważ udział tych samych dzieci w badaniu jest bardzo ważny, wykonawca zaplanował rozlosowanie wśród rodzin biorących udział w II turze badania jednej nagrody – samochodu wartego 40 tys. zł.

FAKTY O BADANIU TUNNS [PDF - 0,5MB]

NASZE BADANIA