Dyrektor IBE Robert T. Ptaszek został profesorem belwederskim

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 5 września 2022 r. nadał dr hab. Robertowi T. Ptaszkowi tytuł profesora nauk humanistycznych w dziedzinie filozofia. 

Robert T. Ptaszek, Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, jest także pracownikiem Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pracę doktorską przygotował pod  kierunkiem prof. Zofii Zdybickiej. Habilitował się w 2009 r. na podstawie rozprawy "Nowa Era religii? Ruch New Age i jego doktryna – aspekt filozoficzny" oraz dorobku naukowego.

Ukończył Podyplomowe Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu Erasmus+ prowadził wykłady na wydziałach filozofii University of Malta (2016) i Universidad de Valladolid (2018).

Prof. dr hab. Robert T. Ptaszek jest autorem oraz współredaktorem 10 książek, a także ponad 150 artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach i haseł encyklopedycznych. Organizator oraz uczestnik licznych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, na których wygłosił około 80 referatów. Główne kierunki jego zainteresowań badawczych to: filozofia religii, filozofia kultury i antropologia filozoficzna.

Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek powołał Roberta T. Ptaszka na stanowisko dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych w lipcu 2021 roku.

NASZE BADANIA