Eksperci IBE na Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym

Podczas konferencji w Poznaniu wystąpią: dr Agnieszka Dwojak-Matras, dr Helena A. Jędrzejczak, dr Joanna Rabiega-Wiśniewska oraz Sławomir Szymczak. Zapraszamy do zapoznania się z tematyką wystąpień ekspertów Instytutu.

W dniach 20-22 września 2022 r. odbędzie się w Poznaniu XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny "Przesilenie. Budujmy lepszy świat w sobie i pomiędzy nami". Wydarzenie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oraz Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Na konferencji nie mogło zabraknąć ekspertów i ekspertek Instytutu Badań Edukacyjnych, którzy zaprezentują ciekawy wykłady:

 • dr Agnieszka Dwojak-Matras z wystąpieniem "Metody dialogowe w edukacji etycznej na przykładzie projektów Path2Integrity i Virt2ue"
 • dr Helena A. Jędrzejczak z prezentacją "Uczelnia w małym mieście - centrum uczenia się przez całe życie"
 • dr Joanna Rabiega-Wiśniewska z wystąpieniem "O projektowaniu narzędzi wspierających wybory zawodowe: idea uczenia się przez całe życie w praktycznym ujęciu"
 • Sławomir Szymczak z prezentacją "Demokratyzacja rynku kwalifikacji pedagogicznych – szanse i zagrożenia"

Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Szczegóły konferencji

Podczas 3 dni zjazdu, badacze edukacji i wybitni pedagodzy z całego kraju będą prezentować swoje przemyślenia oraz wyniki badań. Na konferencji zaplanowano obrady plenarne i 10 sekcji tematycznych, poświęconych następującym zjawiskom i obszarom badawczym:

 1. Kręgi kryzysów kontekstów edukacji – wyzwania dla pedagogiki
 2. Człowiek i społeczeństwo w obliczu wyzwań przesilenia – szanse i zagrożenia.
 3. Polityka edukacyjna, szkoła, wychowanie, opieka – w stronę zaangażowania w stwarzanie lepszego świata
 4. Przesilenie – myśl metateoretyczna i metodologiczna w pedagogice
 5. Tożsamość, wspólnota, przestrzeń moralna – rozumieć, budować i podejmować odpowiedzialność za (swój) świat
 6. Wielokulturowość, pluralizm wartości i przemiany kultury współczesnej
 7. Rynek pracy, kariera zawodowa i wychowawcza funkcja pracy – ku społeczeństwu przyszłości
 8. Misja, posłannictwo i służebność Uniwersytetu
 9. Pedagogika wobec negatywnych zjawisk społecznych, zagrożeń i zachowań patologicznych
 10. Pedagogika i edukacja wobec czynników sprawstwa ludzkiego losu w dobie przesilenia cywilizacyjnego i globalnych kryzysów

Wiecej informacji na tema zjazdu oraz wystąpienia prelegentów dostępne są w załączonym programie.