Debata CDTalks "Edukacja na rzecz wzrostu gospodarczego i włączenia społecznego"

Centralny Dom Technologii zaprasza na debatę poświęconą roli edukacji w rozwoju gospodarki. Jednym z panelistów będzie Michał Przymusiński, Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. Cyfryzacji Nauki i Edukacji.

Wydarzenie odbędzie online 14 września o godzinie 13:30 i będzie transmitowana na kanale YouTube CDT. To już kolejne wydarzenie w cyklu CDTalks, czyli debaty o edukacji. Do tej pory rozmawialiśmy między innymi o wykorzystaniu metodologii STEAM w codziennej pracy z uczniami, o tym, jak seniorzy korzystają z technologii na co dzień czy o możliwościach i zagrożeniach, które niesie ze sobą postęp technologiczny. 

W tym roku w debacie wystąpi Michał Przymusiński, Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. Cyfryzacji Nauki i Edukacji. Oprócz niego do dyskusji zaproszono: Wojciecha Kaczmarczyka - Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Sekretarza Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Justynę Orłowską - Pełnomocniczkę Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech i Szefową Centrum GovTech,  Aleksandrę Rodzewicz - Ekspertkę merytoryczną Forum edukacji włączającej woj. małopolskiego i Członkinię Rady Programowej Instytut Nauki Lektikon oraz Annę Sokołowską – Dyrektorkę Centralnego Domu Technologii.

Panelistki i paneliści będą rozmawiać o tym, jak planować proces edukacyjny, aby wspierał tworzenie gospodarki opartej na wiedzy oraz przeanalizują rolę organizacji pozarządowych, inicjatyw rządowych i biznesu w tym systemie. Zastanowią się nad tym, jak skutecznie dążyć do zdobycia umiejętności, wiedzy i kompetencji istotnych dla rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

Zapraszamy do udziału w debacie (link). 

NASZE BADANIA