IBE oraz Stowarzyszenie im. Księdza Piotra Skargi zapraszają na konferencję "Pierwszy rozbiór Polski z perspektywy 250 lat"

Wydarzenie odbędzie się 8 września 2022 r., o godz. 18:00, w Domu Literatury w Warszawie. Udział w nim weźmie Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, dr hab. Robert T. Ptaszek.

Podczas konferencji prelekcje wygłoszą: prof. Grzegorz Kucharczyk (Instytut Historii PAN) i prof. Mieczysław Ryba (KUL). Wykłady poświęcone będą pierwszemu rozbiorowi Polski, który miał miejsce 250 lat temu, w 1772 r.

Organizatorzy zapraszają do Sali Konferencyjnej Domu Literatury (I piętro), przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 w Warszawie. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 18:00. Wstęp wolny.

Robert T. Ptaszek – dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, dr hab. nauk humanistycznych, pracownik Wydziału Filozofii KUL; ukończył Podyplomowe Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UW; w ramach programu Erasmus+ prowadził wykłady na wydziałach filozofii University of Malta i Universidad de Valladolid.

Grzegorz Kucharczyk – historyk; pracownik Instytutu Historycznego PAN; profesor nauk humanistycznych, specjalizujący się w historii Prus XIX i XX w., stosunkach polsko-niemieckich w XIX i XX w. oraz w historii myśli politycznej; autor licznych publikacji

Mieczysław Ryba – historyk; profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; członek kolegium IPN; zainteresowania naukowe: polskie partie polityczne w czasie I wojny światowej, myśli polityczne obozu narodowego w okresie międzywojennym, szkoła w czasach PRL