@talentON z patronatem IBE

Projekt @talentON - Program Wsparcia i Rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej to realizowany przez Fundację Polskiej Akademii Nauk interdyscyplinarny program wsparcia i rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

Uczestnicy projektu zostaną objęci 9-miesięcznym programem, w czasie którego odbędzie się 18 spotkań warsztatowych, ćwiczeń oraz wykładów. Każdy z uczestników otrzyma również indywidualną opiekę mentora, którzy będzie służył pomocą i doświadczeniem badawczym, a także udzielał porad w zakresie indywidualnej ścieżki rozwoju, nauki i kształtowania osiągnięć. W trakcie spotkań grupowych zaprezentowane zostaną m.in. zasady treningu twórczości, motywacji czy odporności psychicznej.  Dzięki zajęciom otrzymają wsparcie wielokierunkowego rozwoju swoich uzdolnień.

W programie przewidziane są także warsztaty dla rodziców i nauczycieli poświęcone specyfice funkcjonowania ucznia zdolnego i problemom, jakie napotyka w związku z posiadanymi predyspozycjami i uzdolnieniami.

Wydarzenie ma charakter pilotażowego wdrożenia opracowanego przez ekspertów Fundacji PAN  „Modelu wsparcia uczniów uzdolnionych społecznie i humanistycznie”, w którym przewidziane są oddziaływania rozwijające wybrane umiejętności i zdolności niezbędne dla kształtowania osiągnięć i pełnego wykorzystania potencjału posiadanego przez uczniów.

Projekt skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z obszaru województwa lubelskiego i mazowieckiego.

Do udziału w pojekcie, w oparciu o obiektywne, rozbudowane kryteria, wybranych zostanie 40 uczniów z 20 szkół. Zajęcia odbywać się będą w Lublinie oraz Warszawie, w terminie od października 2022 roku do lipca 2023 roku.

Obecnie trwa rekrutacja szkół, spośród których zostaną wybrane te, które mają najbardziej interesujący system wspierania osób uzdolnionych.

Więcej informacji o przedsięwzięciu znajduje się na stronie internetowej www.talenton.pl

 

Zasady udziału: talenton.pl/jak-wziac-udzial/

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Projekt "@talentON - Program Wsparcia i Rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej" jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” (obszar Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość).
Numer projektu: NdS/529081/2021/2022.

NASZE BADANIA