Podsumowanie międzynarodowej konferencji z udziałem IBE

Ekspertki IBE, dr Marta Petelewicz, dr Julita Pieńkosz i Joanna Stankowska uczestniczyły w  międzynarodowej konferencji  pn. “Adult education in times of crisis and change: perspectives on access, learning careers and identities”.

Konferencja  zorganizowana została  przez European Society for Research on the Education of Adults (ESREA)  i odbyła się w dniach 14-16 lipca br. w Faro w Portugalii.

Podczas wydarzenia przedstawiciele kilkunastu krajów, reprezentujących instytucje naukowe,  badawcze oraz agendy publiczne zaprezentowali wyniki badań,  praktyczne doświadczenia wspierania osób  dorosłych w nauce oraz rozwiązania w obszarze polityk publicznych w innych krajach dotyczących edukacji dorosłych.  Prelegenci  mówili o  wyzwaniach w obszarze edukacji w czasach pandemii,  w szczególności dotyczących grup wykluczonych (migrantów, mniejszości narodowych). Zaprezentowali także praktyczne sposoby i rozwiązania wspierania zaangażowania dorosłych w edukację zdalną za pośrednictwem nowych technologii.

Dr Marta Petelewicz opowiedziała podczas  konferencji o wnioskach z badania dotyczącego m. in. doświadczeń osób uczących się w szkołach dla dorosłych w Polsce,  o ich motywacjach do rozpoczęcia nauki, barierach które napotykają podczas uczenia się, wsparciu jakie otrzymują oraz korzyściach, jakie przynosi im nauka w dorosłości.

NASZE BADANIA