Seminarium - Jak zmieniają się umiejętności uczniów od 2000 roku

10 lutego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyło się seminarium, na którym ogłoszono wyniki dotyczące postępu edukacji na świecie w latach 2000-2009.


Program Międzynarodowej Oceny Uczniów (Programme for International Student Assessment PISA) to jeden z najważniejszych programów badawczych w zakresie edukacji, koordynowany przez OECD i realizowany w ponad 60 państwach świata. Badania PISA koncentrują się na kluczowych kompetencjach młodzieży – badają stopień przygotowania młodzieży do życia w społeczeństwie i gospodarce opartej na wiedzy. Pozwalają zatem na sprawdzenie czy system edukacji odpowiada na wyzwania współczesnego świata. [więcej na eduentuzjasci.pl]