Zawód nauczyciel. Raport sieci ReferNet na zlecenie Cedefop

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem ReferNet Polska przygotowanego na zlecenie Cedefop. Polskę w sieci ReferNet reprezentuje zespół pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych.

Raport "Teachers and trainers in a changing world: Poland" prezentuje podstawowe informacje dotyczące nauczycieli, a w szczególności nauczycieli kształcenia zawodowego. Publikacja kompleksowo przedstawia zawód nauczyciela, w tym kwestie definicyjne, podstawy prawne, rozwój zawodowy i doskonalenie oraz inne uwarunkowania pracy nauczyciela. Omówione zostały także formy wsparcia rozwoju nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji ICT, w tym nauczania na odległość. Raport przedstawia też syntetyczne dane nt. systemu kształcenia zawodowego w Polsce, rozwiązania organizacyjne, np. współpracę szkół zawodowych z pracodawcami.

W opracowaniu uwzględniono także wyzwania przed którymi stanęli nauczyciele w związku z pandemią COVID-19. Raport został również uzupełniony przykładami najnowszych badań społecznych związanych z zawodem nauczyciela.

Raport dla Polski, jak również raporty dla pozostałych państw członkowskich UE oraz Islandii i Norwegii, przygotowane przez partnerów sieci ReferNet są dostępne na stronie Cedefop.

Więcej informacji na polskiej stronie projektu ReferNet.

aha

NASZE BADANIA