Sukces IBE w programie "Nauka dla społeczeństwa"

Instytut Badań Edukacyjnych otrzymał ponad 5,5 mln zł dofinansowania dla trzech projektów złożonych w ramach programu "Nauka dla społeczeństwa" Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

IBE z sukcesem zakończył udział w programie "Nauka dla społeczeństwa" Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wspiera on uczelnie, instytuty badawcze oraz inne organizacje działające na rzecz nauki. Obejmuje on finansowanie projektów w trzech obszarach: „Doskonałość naukowa”, „Nauka dla innowacyjności” i „Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość”.

IBE z trzema projektami w programie "Nauka dla społeczeństwa"

Realizacja projektów rozpocznie się jeszcze w tym roku i potrwa do 2024 r. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu możliwe będzie podjęcie nowych inicjatyw projektowych zgodnych ze strategią rozwoju Instytutu. Zwycięzcami w konkursie zostały trzy poniższe projekty Instytutu Badań Edukacyjnych.

Diagnoza funkcjonalna widzenia dzieci – bateria testów i procedura diagnostyczna

Celem projektu jest stworzenie narzędzia oraz opracowania procedury oceny funkcjonalnej widzenia, która wynika z wdrażanych rozwiązań legislacyjnych związanych z implementacją modelu „Edukacji dla wszystkich”.

Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej

Zadaniem projektu jest weryfikacja programowa poszczególnych przedmiotów, a także zbadanie jak, przekazywana wiedza wpływa na budowanie tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

Współczesne problemy wychowania

Projekt zakłada wydanie serii wydawniczej pod nazwą „Współczesne problemy wychowania” na którą składać się ma 12 tomów monograficznych, podejmujących najważniejsze, spośród współczesnych problemów wychowania młodzieży.

NASZE BADANIA