Instytut Badań Edukacyjnych współpracuje z PFRON

W siedzibie Instytutu podpisano porozumienie o współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Porozumienie o współpracy podpisali: dr hab. Robert T. Ptaszek, Dyrektor IBE oraz Krzysztof Michałkiewicz, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

IBE oraz PFRON planują wspólne działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W planach są wspólne publikacje, inicjowanie oraz realizacja projektów oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami.

Współpraca obejmie również włączanie się do organizowanych akcji promocyjnych dotyczących problematyki osób z niepełnosprawnościami oraz wspieranie projektów i programów w zakresie edukacji oraz integracji społecznej.

 

NASZE BADANIA