Podsumowanie posiedzenia Rady Naukowej IBE

W dniu 28 kwietnia br. w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych odbyło się spotkanie Rady Naukowej. 
 W obradach Rady Naukowej IBE uczestniczyli:
  • dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL, Przewodniczący Rady Naukowej IBE
  • Radosław Brzózka, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji i Nauki,  Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. strategii edukacyjnej
  • Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech oraz Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej,
  • Wojciech Kondrat, Dyrektor Departamentu Programów Naukowych i Inwestycji w MEiN, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw Inicjatyw Społecznych w zakresie Edukacji i Nauki
  • dr hab. Robert T. Ptaszek, Dyrektor IBE
  • dr Jakub Koper (zdalnie), Zastępca Dyrektora Instytutu
oraz członkowie Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych.

Podczas posiedzenia Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech oraz Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej, zaprezentowała plany dotyczące działań służących rozwojowi cyfryzacji edukacji. Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała zaprezentowane kierunki działań.
 
Podczas obrad przyjęto także rezygnację dr hab. Piotra T. Nowakowskiego z członkostwa w Radzie Naukowej. Na jego miejsce powołano Radosława Brzózkę, szefa Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji i Nauki.
 
RN 1
 
 RN 2
 
DSC04126 1