Najnowsze publikacje ekspertek projektu Path2Integrity

W czasopiśmie FACETS ukazał się przegląd metod uczenia rzetelności badawczej i etyki naukowej. Z kolei w "Człowiek i Społeczeństwo" pojawił się artykuł dotyczący wykorzystanie wzorców naukowych. Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami.

Publikacja "Dialogical teaching of research integrity: an overview of selected methods" została napisana przez dr Agnieszkę Koterwas, dr Agnieszkę Dwojak-Matras oraz dr Katarzynę Kalinowska. Ekspertki projektu  Path2Integrity, prowadzonego w Instytucie Badań Edukacyjnych, przygotowały przegląd metod dydaktycznych opartych na dialogu i aktywnej relacji z uczącym się. 

Rozwiązanie dylematów etycznych rzadko kiedy bywa jednoznaczne czy zerojedynkowe.  Wymaga negocjacji różnych światów interpretacyjnych osób zaangażowanych. W związku z tym ekspertki IBE skupiły się głównie na omówieniu metod dialogowych umożliwiających konfrontację poglądów i przekonań, a także poznanie punktu widzenia drugiej osoby.

Artykuł ekspertek Path2Integrity w kanadyjskim czasopiśmie FACETS

Autorki opisały studium przypadku, storytelling, rotacyjne odgrywanie ról, debatę typu Fishbowl a także narzędzie "Dilemma Game", inicjatywę "ConscienceApp" czy metodę odwróconej klasy - flipped classroom.

Analizowały dialogiczne podejście do nauczania etyki i dobrych praktyk naukowych w ramach nurtu positive integrity, skoncentrowanego na zachęcaniu do etycznych zachowań.

Artykuł ekspertek Path2Integrity można przeczytać tutajPublikacja jest jedną z pierwszych z cyklu poświęconego praktykom edukacyjnym wykorzystywanym w zakresie uczenia rzetelności badawczej i etyki naukowej, które wkrótce ukażą się na stronie czasopisma FACETS.

Więcej materiałów przygotowanych w oparciu o dane projektu Path2Integrity można znaleźć na platformie RIO (the Research Ideas and Outcomes).

"Człowiek i Społeczeństwo". Najnowsze wydanie z artykułem ekspertek IBE 

"Wzory do naśladowania w budowaniu kultury rzetelności naukowej. Komunikat z badań w projekcie Path2Integrity" to kolejna publikacją przygotowaną w oparciu o rezultaty badań projektu Path2Integrity. Tematem artykułu jest wykorzystanie wzorców naukowych (role models) w budowaniu akademickiej kultury rzetelności badawczej. 

We wprowadzeniu autorki piszą: “W niniejszym komunikacie poruszamy temat uczenia nieformalnego i przez naśladowanie w kontekście formacji etycznej naukowców. Celem tekstu jest rozpoznanie miejsca wzorów do naśladowania w procesie akademickiego uczenia oraz wskazanie, jakie cechy powinien mieć dobry naukowiec według uczniów, studentów i doktorantów.”  

Analiza jakościowa zebranych danych pozwoliła na opisanie dwóch profili dobrego naukowca: dostępnego, który daje przykład swoim podopiecznym w bezpośredniej relacji, oraz zdystansowanego, podziwianego ze względu na etos pracy i wybitne osiągnięcia. 

Zainteresowanych tematem odsyłamy do najnowszego wydania czasopisma „Człowiek i Społeczeństwo”.

NASZE BADANIA