Uczenie się przez całe życie głównym tematem Kwartalnika ZSK

Kolejne wydanie Kwartalnika ZSK w całości poświęcone jest idei uczenia się przez całe życie (lifelong learning). Zapraszamy do pobrania oraz przeczytania artykułów ekspertów.

Koncepcja uczenia się przez całe życie (ang. lifelong learning, w skrócie LLL) ukształtowała się w latach 70. XX w. Podwaliny pod ideę LLL położyło zakwestionowanie powszechnie panującego wtedy poglądu, że w życiu człowieka najpierw jest okres nauki, a potem następuje okres aktywności zawodowej. Uczenie się przez całe życie wprowadziło nacisk na kształtowanie umiejętności i motywacji uczniów do ciągłego rozwijania kompetencji, także po zakończeniu nauki w szkole.

Lifelong learning oznacza w istocie podejmowanie ustawicznego uczenia się i przystosowywania do szybkich zmian panujących na świecie. Idea LLL leży u podstaw funkcjonowania kwalifikacji oraz ZSK, które rozwijane jest przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Kwartalnik ZSK o uczeniu się przez całe życie

Dlatego w Kwartalniku ZSK nie mogło zabraknąć artykułów na temat uczenia się przez całe życie. Zapraszamy do zapoznania się z treściami. Kwartalnik ZSK można pobrać tutaj w formacie PDF.

Z nowego numeru można dowiedzieć się, że edukacja nie kończy się w szkole czy na uczelni (wywiad ze Stanisławem Drzażdżewskim z MEiN), lecz w ciągu swojego życia kontynuujemy naukę, np. poprzez kursy i szkolenia (edukacja pozaformalna) lub samodokształcanie (edukacja nieformalna). Piszemy również o różnych formach uczenia się i dobrych praktykach także z perspektywy Zintegrowanej Strategii Umiejętności

Eksperci starali się odpowiedzieć na pytania po co się uczymy i jakie są nasze motywacje. Pomocne okazały się badania przeprowadzone przez IBE: „Uczenie się dorosłych Polaków ” i „Ścieżki edukacyjne uczących się dorosłych w Polsce ”.

W numerze podkreślono również znaczenie uczenia się przez całe życie z perspektywy prowadzenia biznesu („Lifelong learning jako filar strategii biznesowej”), a menedżerowie najwyższego szczebla z różnych sektorów, firm i organizacji odpowiedzieli na pytanie: „Co i dlaczego skłoniłoby dorosłych do uczenia się przez całe życie ?”.

Omówiono również dobre praktyki i programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży  przybliżające ZSK oraz projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.