IBE i Uniwersytet SWPS pracują nad nowatorskimi narzędziami diagnostycznymi

W najnowszym numerze "Przeglądu Psychologicznego" pojawił się artykuł "Narzędzia diagnostyczne do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży". Nad projektem pracują eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych.

Zaprezentowano w nim wartość aplikacyjną narzędzi diagnostycznych stworzonych w projekcie "Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży". Przygotowywana przez zespół IBE oraz Uniwersytetu SWPS w Warszawie bateria testów służy do pomiaru funkcji poznawczych.

Bazuje na autorskim Wielowymiarowym Modelu Funkcjonowania Poznawczego, który w swojej strukturze wykorzystuje funkcje wykonawcze w połączeniu ze sferą percepcji, języka i komunikacji. Narzędzia w postaci aplikacji komputerowej diagnozują poziom funkcji wykonawczych (kontrolę uwagi, pamięć roboczą, elastyczność poznawczą, rozumowanie), szybkość procesów percepcyjnych oraz funkcje językowe w aspekcie komunikacji za pomocą mowy i pisma.

Artykuł w "Przeglądzie Psychologicznym" dotyczący omawianych narzędzi diagnostycznych można przeczytać tutaj

OZP - informacje o projekcie

Instytut Badań Edukacyjnych (lider projektu) i SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (partner projektu) realizują projekt „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”.

Jego celem jest opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie zestawu narzędzi – w postaci testów komputerowych i papierowych – do diagnozy funkcjonowania poznawczego dzieci i młodzieży, w wieku od 3 miesięcy do 25 lat (diagnoza 270 stopni). Opracowane testy, podręczniki testowe oraz materiały postdiagnostyczne trafią do wszystkich poradni psychologiczno-pedagogicznych w Polsce w drugiej połowie 2022 roku.

Efektem projektu będzie opracowanie i upowszechnienie jednego spójnego zestawu nowatorskich narzędzi diagnostycznych do oceny rozwoju poznawczego dzieci i młodzieży w wieku od 3 miesięcy do 25 lat.

NASZE BADANIA