70 lat Instytutu Badań Edukacyjnych

W 2022 roku mija 70 lat od powstania naszego Instytutu. Bezpośrednio wywodzi się on z Instytutu Pedagogiki, założonego w 1952 roku. Tę instytucję przekształcono dwadzieścia lat później w Instytut Badań Pedagogicznych, a  w 1990 roku nadano jej dzisiejszą nazwę. W centrum zainteresowania Instytutu Badań Edukacyjnych, niezależnie od aktualnej nazwy, zawsze znajdowała  się edukacja i jej powiązania z rynkiem pracy.

W IBE prowadzimy interdyscyplinarne badania naukowe i uczestniczymy we wdrażaniu ich efektów, wykorzystując przy tym nowoczesne metody. Rozwijamy narzędzia cyfrowe, które mają służyć upowszechnianiu praktycznych rozwiązań dotyczących rynku pracy, przydatnych  setkom tysięcy osób.

Siłą Instytutu są wyjątkowi ludzie – badacze i badaczki z wielu dziedzin:  socjologii, psychologii, pedagogiki, ekonomii, politologii, a także eksperci z innych dyscyplin naukowych. Instytut tworzą też specjaliści o bogatym, różnorodnym doświadczeniu zawodowym, które obejmuje, oprócz badań naukowych, również pracę dydaktyczną, doświadczenie w administracji publicznej, rynku pracy, komunikacji i promocji czy działalność w organizacjach pozarządowych.

W tym wyjątkowym, jubileuszowym roku będziemy opowiadać historię IBE od samego początku – rozpoczynając tak naprawdę już od końca lat 40. XX wieku – aż do dziś. Chcemy nadal, idąc z duchem czasu,  jeszcze silniej działać na rzecz rozwoju edukacji. Ponieważ edukacja to nasza przyszłość.