IBE jednym z sygnatariuszy Polskiego Porozumienia Wodorowego

14 października br. przedstawiciele administracji rządowej, środowiska przedsiębiorców, nauki i edukacji podpisali „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. Z ramienia IBE w uroczystym podpisaniu „Porozumienia…” uczestniczył Ireneusz Baranowski, zastępca dyrektor IBE ds. ZSK.  

Instytutu to jeden z blisko 140 podmiotów, które parafowały Polskie Porozumienie Wodorowe, wśród których dominowały przedsiębiorstwa i instytuty badawcze.

Wdrażanie gospodarczych zastosowań technologii wodorowych należy do sfery szczególnego interesu Unii Europejskiej i stanowi szansę rozwojową dla naszego kraju. Jednak skuteczne wdrażanie podobnych innowacji nie będzie możliwe bez odpowiednio przygotowanych kadr. Zwraca na to uwagę treść zapisów „Porozumienia…”, gdzie zwraca się uwagę na rozwój oferty zarówno kwalifikacji pełnych, jak i rynkowych. Ponadto, w dokumencie dostrzeżono też potrzebę tworzenia standardów kompetencyjnych w gospodarce wodorowej, na co odpowiedzią mogą stać się Sektorowe Ramy Kwalifikacji.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

NASZE BADANIA