P-TECH: Radom przystępuje do programu

Radom to kolejne miasto, które przystępuje do nowatorskiego programu edukacyjnego P-TECH, którego inicjatorem jest firma IBM. Patronat merytoryczny nad programem sprawuje Instytut Badań Edukacyjnych.

Radom kolejnym uczestnikiem programu

Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu dołączył do międzynarodowego programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH, uruchomionego w Polsce w 2019 roku z inicjatywy IBM. Stało się to możliwe dzięki porozumieniu o współpracy, które 14 października br. uroczyście podpisali partnerzy programu, przedstawiciele: Gminy Miasta Radomia, Instytutu Badań Edukacyjnych, oraz koalicji lokalnych firm: Artex IT, Humansoft, IMD Pawelec Marcin, Masterdev, MRSolutions, Radwag Wagi Elektroniczne.

Ideą Dnia Edukacji Narodowej, w którym podpisaliśmy porozumienie w ramach międzynarodowego programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH, jest podkreślenie wiodącej roli nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji. Zaangażowanie wszystkich partnerów, w tym kadr Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu umożliwia uczniom - przyszłym absolwentom lepszy start w dorosłość. Jesteśmy przekonani, że połączenie edukacji zawodowej z praktyką zapewnia łatwiejsze wejście na rynek pracy oraz szybszą adaptację do zmieniających się warunków w obszarze życia zawodowego. Absolwenci, którzy po ukończeniu szkoły wejdą na rynek pracy z potwierdzonymi kwalifikacjami z zakresu programowania, co umożliwia Zintegrowany System Kwalifikacji, wdrażany przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, będą mieli szansę na atrakcyjne zatrudnienie w obszarze pożądanym przez firmy z branży IT

Robert T. Ptaszek, Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych.

Program P-TECH

Głównym celem P-TECH jest wsparcie lokalnych społeczności przez odpowiednie przygotowanie młodzieży do pracy w zawodach STEM niezależnie od branży, adekwatnie do potrzeb rynku pracy XXI wieku. Program P-TECH jako wielostronna inicjatywa edukacyjna zapewnia młodym ludziom wsparcie w rozwoju umiejętności naukowych, technicznych, pracowniczych i zawodowych. To przykład najlepszego wykorzystania wielostronnego partnerstwa publiczno-prywatnego, w ramach którego uczniowie szkół technicznych
i ogólnokształcących mogą się rozwijać również w środowisku zawodowym.

W ramach P-TECH uczniowie będą, między innymi, śledzić codzienną pracę swojego mentora (tzw. job shadowing), poznając od wewnątrz rzeczywiste środowisko biznesowe czy też uczestnicząc w wykładach i stażach zawodowych. P-TECH nie wymaga wprowadzania zmian do podstawy programowej.

Firmy i instytucje partnerskie we współpracy z kadrą dydaktyczną szkoły dostarczają dodatkowy wkład merytoryczny lub narzędzia do już istniejących przedmiotów i zajęć, tak by wyposażyć uczniów w konkretne umiejętności potrzebne na rynku pracy. Uczniowie uczestniczący w programie P-TECH, po zdaniu matury otrzymają świadectwo dojrzałości, które jest na IV poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz dodatkowo po spełnieniu wymagań określonych dla kwalifikacji Technik Programista, uzyskają certyfikat potwierdzający posiadanie tej kwalifikacji, która jest na poziomie 5 PRK. 

Polskie szkoły w programie P-TECH

P-TECH został współtworzony przez IBM w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza szkoła przystąpiła do programu w 2011 roku na Brooklynie w ramach współpracy pomiędzy Departamentem Edukacji Miasta Nowy Jork, The City University w Nowym Jorku i IBM. Od tego czasu P-TECH został wdrożony w setkach szkół w kilkudziesięciu krajach. Dziś program skupia setki firm partnerskich i uniwersytetów. W Polsce IBM jest również Partnerem Branżowym wielu z tych inicjatyw.

Radomskie Technikum jest siódmą szkołą w Polsce, w której będą prowadzone zajęcia w ramach P-TECH. Dotychczas do programu dołączyło I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego z Krakowa, Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie, dwie szkoły z Katowic: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2, Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe z Katowic, oraz Technikum nr 1 „Szkoła na Leśnej” we Wronkach i Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi.

NASZE BADANIA