Rzetelność naukowa głównym tematem nowego numeru kwartalnika EDUKACJA

Jednym z najważniejszych wyzwań dla europejskiej kultury akademickiej jest rozwój zasad uczciwości akademickiej oraz etyki badań. Dlatego najnowsze wydanie kwartalnika EDUKACJA poświęcone jest rzetelności naukowej.

Nowy numer kwartalnika EDUKACJA został całkowicie poświęcony rzetelności naukowej. Wydanie pod nazwą "Building a culture of research integrity: problems, challenges, good practices" zaskakuje nową szatą graficzną.

Redakcja kwartalnika EDUKACJA zaprosiła do współpracy polskie badaczki IBE, które pracują w ramach międzynarodowego projektu Path2Integrity. Dr Agnieszka Dwojak-Matras, dr Agnieszka Koterwas oraz dr Katarzyna Kalinowska-Sinkowska wspomogły wydanie kwartalnika oraz napisały artykuł "The Perception of Research Integrity and Ethical Training in the Academic Community", który znalazł się w aktualnym numerze.

Kwartalnik EDUKACJA – zobacz najnowsze wydanie

Celem projektu Path2Integrity jest poprawa jakości badań naukowych, zwiększenie ich społecznego znaczenia, a także wzmocnienie kultury rzetelności naukowej jako integralnej części badań i innowacji. Projekt wspiera formalne i nieformalne metody uczenia rzetelności naukowej i przyczynia się do stworzenia kultury uczciwości badawczej. Więcej informacji o projekcie Path2Integrity można znaleźć w zakładce Projektów Międzynarodowych.

Kwartalnik naukowy EDUKACJA, którego wydawcą jest Instytut Badań Edukacyjnych, ukazuje się nieprzerwanie od 1983 r. Na łamach pisma omawiane są zagadnienia szeroko rozumianej edukacji w ujęciu różnych dyscyplin nauki, w szczególności pedagogiki, socjologii, psychologii, ekonomii, prawa. Ważne miejsce zajmują problemy dydaktyki przedmiotów szkolnych.