Konferencja „Edukacja zawodowa – doświadczenia i wyzwania” pod patronatem IBE

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu zapraszają na konferencję „Edukacja zawodowa – doświadczenia i wyzwania”, której patronem honorowym jest IBE.

Celem konferencji jest przybliżenie tematyki rozwoju nowoczesnej edukacji zawodowej we współpracy z pracodawcami, zorientowanej na potrzeby rynku pracy, opartej o sprawną komunikację między pracodawcami a systemem oświaty uwzględniającą aktywną rolą samorządu terytorialnego. W czasie konferencji omówione zostaną m.in. przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy szkół z pracodawcami.

Wydarzenie dedykowane jest w szczególności przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorom i nauczycielom szkół oraz placówek oświatowych.

Konferencja odbędzie się 28 maja br. w formule on-line.

Więcej informacji