Webinary

Redakcja czasopisma Edukacja Biologiczna i Środowiskowa serdecznie zaprasza nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych wraz z ich uczniami do udziału w cyklicznej serii webinarów poświęconych edukacji przyrodniczej. Webinary będą prowadzone przez specjalistów w różnych dziedzinach nauki i edukacji.

Udział w poszczególnych webinarach zostanie potwierdzony certyfikatem. Szczegóły dotyczące wydarzeń zostaną przesłane zainteresowanym osobom. Każdy uczestnik indywidualnie dokonuje rejestracji poprzez aplikację wybranego webinaru.

Edukacja wobec wyzwań związanych z biogospodarką. Doświadczenia z projektu BIObec

23 maja 2024, godz. 18.00

Tematyka webinaru: Na spotkaniu zaprezentujemy koncepcję biocentrum edukacji dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, która powstała dzięki pracom badawczym i analitycznym 12 krajów europejskich w ramach projektu BIObec. Omówimy doświadczenia z projektu, w tym zebrane dobre praktyki w edukacji biologicznej oraz materiały e-learningowe. Zapraszamy do dyskusji o tym, jak przygotować polską edukację do wsparcia biogospodarki.

Prowadząca: dr Małgorzata Osowska, ekspertka w Instytucie Badań Edukacyjnych. Jako członkini zespołów badawczych finansowanych z programu „Horyzont Europa” współtworzyła materiały edukacyjne na potrzeby miejskich debat ekologicznych dla uczniów szkół średnich i studentów oraz realizowała badanie potrzeb i oczekiwań wobec bioedukacji w Polsce. 

Formularz rejestracyjny  

 

Rola błędu w procesie dydaktycznym

27 czerwca 2024, godz. 18.00

Tematyka webinaru: Błąd zazwyczaj traktowany jest jako negatywny efekt niepowodzenia dydaktycznego. Tymczasem badania kognitywne i neuronaukowe, jak również obserwacja pedagogiczna, pokazują, że błąd jest naturalnym doświadczeniem w procesie poznania, a  brak ryzyka popełnienia błędu powoduje, iż poznający zatrzymuje się w miejscu. Nie sam błąd jest zatem problemem, lecz to, jak sobie z nim radzimy. Podczas webinaru zostaną pokazane przykładowe zadania z badania PISA (opublikowane w książce „Błąd w dydaktyce” autorstwa K. Biedrzyckiego, M.M. Chrzanowskiego i E.B. Ostrowskiej), popełniane przez badanych błędy, a także sposoby pracy z uczniami, którzy te błędy popełnili.

Prowadzący: dr hab. Krzysztof Biedrzycki, prof. UJ (Wydział Polonistyki), pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych, badacz dydaktyki, współprowadzący i kierujący kilkoma badaniami edukacyjnymi, członek zespołu PISA w Polsce, zainteresowany interdyscyplinarnością w badaniach edukacyjnych.

Formularz rejestracyjny  

 

W ramach cyklu odbyły się już następujące spotkania:

 • Biochemiczne opowieści - propozycje cyklu zajęć dla uczniów z klas z edukacją medyczną (Prowadząca: dr Małgorzata Krzeczkowska, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet Jagielloński; prezes Fundacji All About Science; konsultant w Szkole Podstawowej Montessori w Bolechowicach) / 25 kwietnia 2024

 • Żywność modyfikowana genetycznie (Prowadząca: dr hab. Bożena Witek, prof. UJK w Kielcach, Zakład Biologii Medycznej, Instytut Biologii UJK w Kielcach) / 21 lutego 2024

 • Zwierzęta modyfikowane genetycznie (Prowadząca: dr hab. Bożena Witek, prof. UJK w Kielcach, Zakład Biologii Medycznej, Instytut Biologii UJK w Kielcach) / 22 lutego 2024

 • Zapotrzebowanie na rośliny modyfikowane genetycznie? (Prowadząca: dr hab. Bożena Witek, prof. UJK w Kielcach, Zakład Biologii Medycznej, Instytut Biologii UJK w Kielcach) / 22 lutego 2024 r.

 • Biologia w maturalnych wnioskach o weryfikację - jak uniknąć błędów na egzaminie (prowadząca: dr Inga Bator – pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, koordynuje ocenianie prac maturalnych z biologii) / 23 listopada 2023 r.
 • Krzem - długo niedoceniany pierwiastek życia (prowadząca: dr Diana Saja-Garbarz – adiunkt w Zakładzie Ekofizjologii im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk, egzaminator maturalny, nauczyciel biologii i przyrody w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie) / 26 października 2023 r.

 • Rośliny mięsożerne (prowadząca: dr hab. prof. UP Beata Barabasz-Krasny – botanik, fitosocjolog, florysta, pracownik Katedry Botaniki Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) / 28 września 2023 r.

 • Kleszcz czyha w trawie – co trzeba wiedzieć o kleszczach występujących w Polsce (prowadząca dr hab. prof. UP Magdalena Nowak-Chmura - parazytolog, akarolog, pracownik Katedry Zoologii Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) / 15 czerwca 2023 r.

 • Narzędzia i zasoby cyfrowe w pracy nauczyciela (prowadzące: Katarzyna Budzowska, wiceprzewodnicząca koła naukowego "Nauczyciel z Pasją", absolwentka studiów licencjackich filologii angielskiej oraz filologii francuskiej, studentka filologii angielskiej ze specjalnością nauczycielską; Paulina Burkot, przewodnicząca koła naukowego "Nauczyciel z Pasją", absolwentka studiów licencjackich biologii, specjalność nauczycielska, studentka biologii z chemią oraz pedagogiki specjalnej. Członkini Asia-Pacific Society for Computers in Education, APSCE) / 11 maja 2023 r.

 • Specjalne potrzeby uczniów w zróżnicowanym zespole klasowym (prowadząca Urszula Grygier, koordynator procesowego wspomagania szkół i placówek, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie, redaktorka tematyczna czasopisma EBIŚ) / 27 kwietnia 2023 r.

 • Zalecenia żywieniowe w prewencji cukrzycy i chorób nowotworowych (prowadząca dr hab. Gabriela Gołębiowska-Paluch, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katedra Genetyki, Instytut Biologii) / 23 marca 2023 r.

 • Statystyka dla biologów (prowadzący:  dr hab. Sławomir Trusz, prof. Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Katedra Pedagogiki) / 09 lutego 2023

 • Epigenetyka - chodzi o więcej niż geny (prowadzący: dr Józef Krawczyk, prof. UWr – Pracownia Edukacji Biologicznej, dr hab. Ewa Maciaszczyk-Dziubińska, prof. UWr – Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki, Adrianna Nawrot – studentka II roku mgr kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna; Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego) / 12.01.2023 r. 

 • Neurodydaktyka - co warto o niej wiedzieć, zajmując się edukacją (prowadzący: mgr Robert Bielecki - pedagog i dydaktyk w firmie Neurodydaktyczne horyzonty, Akademia Nauk Stosowanych w Koninie oraz WSZUiE w Poznaniu) / 1 grudnia 2022 r. 

 • Ekoszkolne działania (prowadzący: Kinga Wierzbicka, nauczyciel, doradca metodyczny, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli) / 24 listopada 2022 r. 

 • Różnorodność biologiczna w świecie prostoskrzydłych (prowadzący: dr hab. prof. UP Alicja Walosik, dr Bartłomiej Zyśk; Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) / 27 październik 2022 r. 

 • Dlaczego człowiek chce się uczyć? O motywacjach uruchamiających proces uczenia się (prowadzący: dr Beata Jancarz-Łanczkowska - biolog, nauczyciel, edukator, autorka publikacji na temat rozwoju zawodowego nauczycieli) / 29 września 2022 r. 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i do zapisania się do newslettera EBiŚ. Chcielibyśmy zaproponować Państwu możliwość stałego informowania o wydarzeniach adresowanych do kadry pedagogicznej, a w szczególności do nauczycieli i uczniów z obszaru edukacji biologicznej, przyrodniczej i środowiskowej. Dlatego jako nauczyciele uniwersyteccy, a jednocześnie członkowie redakcji czasopisma Edukacja Biologiczna i Środowiskowa (EBIŚ) prosimy o wyrażenie zgody na dodanie Państwa adresu mailowego do listy adresatów i otrzymywanie newslettera EBIŚ. Newsletter będzie wysyłany z częstotliwością raz na trzy miesiące przez wydawcę Czasopisma, czyli Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Z racji przepisów prawa o ochronie danych osobowych, Newsletter może być wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w tym celu. Z tego powodu uprzejmie prosimy każdego z Państwa o indywidualny zapis do Newslettera EBIŚ.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych (wydawcę Czasopisma EBIŚ) w celu wysyłania newslettera oraz przysługujących Państwu praw dostępne są w Polityce prywatności IBE: https://ibe.edu.pl/index.php/pl/polityka-prywatnosci

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

 • Katarzyna Potyrała

Nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej

 • Anna Szkolak-Stępień

Muszka owocowa jako modelowy obiekt badań

 • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Przygotowanie i prowadzenie hodowli muszki owocowej (Drosophila melanogaster) – karta pracy

 • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Budowa i funkcja narządu wzroku człowieka. Scenariusz zajęć

 • Elżbieta Buchcic, Danuta Rozpara

Ekoporządki domowe – cykl warsztatów dla edukacji nieformalnej (część 1)

 • Małgorzata Krzeczkowska