ebiś kolor

 

Zespół Redakcyjny

Redaktor naczelna:

dr hab. Katarzyna Potyrała

Członkowie redakcji:

dr Karolina Czerwiec
dr Beata Jancarz-Łanczkowska – zast. red. naczelnej
dr Tomasz Peciakowski – sekretarz redakcji
mgr Emanuel Studnicki
mgr Urszula Szulc

Konsultacja językowa:

język polski: mgr Elżbieta Łanik, mgr Monika Niewielska, mgr Iwona Stachowicz

język angielski: mgr Barbara Przybylska

Redaktorzy tematyczni:

edukacja biologiczna i środowiskowa – dr hab. Alicja Walosik, prof. UP
edukacja chemiczna – dr Robert Wolski (UAM Poznań)
edukacja fizyczna – dr Dagmara Sokołowska (UJ Kraków)
technologia informacyjna w edukacji biologicznej i środowiskowej – dr Katarzyna Socha (nauczycielka LO, Warszawa)
kształcenie przyrodnicze i awans zawodowy nauczycieli - dr Ewa Ir (ekspertka MEiN ds. awansu zawodowego nauczycieli, nauczycielka SP, Kraków), mgr Urszula Grygier (ekspertka MEiN ds. awansu zawodowego nauczycieli, doradca metodyczny)

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

  • Katarzyna Potyrała

Nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej

  • Anna Szkolak-Stępień

Muszka owocowa jako modelowy obiekt badań

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Przygotowanie i prowadzenie hodowli muszki owocowej (Drosophila melanogaster) – karta pracy

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Budowa i funkcja narządu wzroku człowieka. Scenariusz zajęć

  • Elżbieta Buchcic, Danuta Rozpara

Ekoporządki domowe – cykl warsztatów dla edukacji nieformalnej (część 1)

  • Małgorzata Krzeczkowska