Zgłoszenia

zachęcamy do składania artykułów do publikacji w naszym czasopiśmie. Zanim się Państwo na to zdecydują, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz ze wskazówkami dotyczącymi formatowania artykułu. Autorzy proszeni są o dokładne sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Artykuł nie był wcześniej opublikowany, ani też nie jest rozpatrywany do publikacji w innym czasopiśmie (inne wyjątkowe sytuacje przedstawione zostały w komentarzu do redakcji )
 • Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne określone w Wytycznych dla autorów, które znajdują się w zakładce  „Dla autorów”.
 • Pełna dokumentacja zgłoszonego tekstu powinna zawierać:
  1. skan podpisanego oświadczenia o oryginalności tekstu zgłoszonego do publikacji w czasopiśmie „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa”;
  2. plik tekstowy z danymi teleadresowymi i notą o autorze (autorach);
  3. plik z tekstem zasadniczym przygotowanym zgodnie ze standardami APA, zawierający bibliografię, 4-5 słów kluczowych i streszczenie w języku polskim i angielskim oraz angielską wersję tytułu;
  4. pliki graficzne, jeśli pojawiają się w artykule (koniecznie jako odrębne pliki).

Jeśli artykuł spełnia powyższe kryteria, zachęcamy do wysyłania artykułów na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

 • Katarzyna Potyrała

Nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej

 • Anna Szkolak-Stępień

Muszka owocowa jako modelowy obiekt badań

 • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Przygotowanie i prowadzenie hodowli muszki owocowej (Drosophila melanogaster) – karta pracy

 • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Budowa i funkcja narządu wzroku człowieka. Scenariusz zajęć

 • Elżbieta Buchcic, Danuta Rozpara

Ekoporządki domowe – cykl warsztatów dla edukacji nieformalnej (część 1)

 • Małgorzata Krzeczkowska