Webinary

Redakcja czasopisma Edukacja Biologiczna i Środowiskowa serdecznie zaprasza nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych wraz z ich uczniami do udziału w cyklicznej serii webinarów poświęconych edukacji przyrodniczej. Webinary będą prowadzone przez specjalistów w różnych dziedzinach nauki i edukacji. Udział w poszczególnych webinarach zostanie potwierdzony certyfikatem. Szczegóły dotyczące wydarzeń zostaną przesłane zainteresowanym osobom. Każdy uczestnik indywidualnie dokonuje rejestracji poprzez aplikację wybranego webinaru.

Ekoszkolne działania

Prowadzący: Kinga Wierzbicka, nauczyciel, doradca metodyczny, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Podczas wystąpienia zostaną omówione aspekty edukacji ekologicznej. Podejmowanie działań na rzecz otaczającej przyrody w ramach przedmiotów przyrodniczych to ważne zadanie, przed jakim stoją nauczyciele pracujący w szkołach. Kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów można realizować m.in. przez różnorodne projekty, akcje, happeningi, warsztaty czy inspirujące lekcje. Ponadto zaprezentowane zostaną: propozycje dobrych praktyk, przykłady aktywności nauczycieli i uczniów na rzecz środowiska.

Termin: 24 listopada 2022 (czwartek), godz. 18.00

Czas trwania: 60 minut

Zgłoszenie poprzez aplikację webinaru.

Neurodydaktyka - co warto o niej wiedzieć, zajmując się edukacją

Prowadzący: mgr Robert Bielecki - pedagog i dydaktyk w firmie Neurodydaktyczne horyzonty oraz WSZUiE w Poznaniu

Termin: 1 grudnia 2022 (czwartek), godz. 18.00

Czas trwania: 60 minut

Zgłoszenie poprzez aplikację webinaru.

Kolejne webinary w 2023 roku będą nawiązywać do tematyki podejmowanej w kolejnych numerach czasopisma Edukacja Biologiczna i Środowiskowa.

W ramach cyklu odbyły się już następujące spotkania: 

  • 29.09.2022: Dlaczego człowiek chce się uczyć? O motywacjach uruchamiających proces uczenia się (prowadząca: dr Beata Jancarz-Łanczkowska) 
  • 27.10.2022: Różnorodność biologiczna w świecie prostoskrzydłych (prowadzący: dr hab. prof. UP Alicja Walosik, dr Bartłomiej Zyśk, dr Marek Guzik; Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i do zapisania się do newslettera EBiŚ. Chcielibyśmy zaproponować Państwu możliwość stałego informowania o wydarzeniach adresowanych do kadry pedagogicznej, a w szczególności do nauczycieli i uczniów z obszaru edukacji biologicznej, przyrodniczej i środowiskowej. Dlatego jako nauczyciele uniwersyteccy, a jednocześnie członkowie redakcji czasopisma Edukacja Biologiczna i Środowiskowa (EBIŚ) prosimy o wyrażenie zgody na dodanie Państwa adresu mailowego do listy adresatów i otrzymywanie newslettera EBIŚ. Newsletter będzie wysyłany z częstotliwością raz na trzy miesiące przez wydawcę Czasopisma, czyli Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Z racji przepisów prawa o ochronie danych osobowych, Newsletter może być wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w tym celu. Z tego powodu uprzejmie prosimy każdego z Państwa o indywidualny zapis do Newslettera EBIŚ.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych (wydawcę Czasopisma EBIŚ) w celu wysyłania newslettera oraz przysługujących Państwu praw dostępne są w Polityce prywatności IBE: https://ibe.edu.pl/index.php/pl/polityka-prywatnosci

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 02 2020 okladka

Do czytelników

  • Katarzyna Potyrała

Pluskwiaki

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Pluskwiaki – karty pracy

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Scenariusze zajęć terenowych online

  • Agata Estrada Mercado