Webinary

Redakcja czasopisma Edukacja Biologiczna i Środowiskowa serdecznie zaprasza nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych wraz z ich uczniami do udziału w cyklicznej serii webinarów poświęconych edukacji przyrodniczej. Webinary będą prowadzone przez specjalistów w różnych dziedzinach nauki i edukacji.

Udział w poszczególnych webinarach zostanie potwierdzony certyfikatem. Szczegóły dotyczące wydarzeń zostaną przesłane zainteresowanym osobom. Każdy uczestnik indywidualnie dokonuje rejestracji poprzez aplikację wybranego webinaru.

Rośliny mięsożerne

28 września, godz. 18.00

W trakcie spotkania zostaną omówione przystosowania roślin do drapieżnego sposobu życia (rodzaje pułapek), mechanizmy polowania na drobne zwierzęta oraz przyczyny, które sprawiły, że rośliny te w toku ewolucji wykształciły swoistego rodzaju mechanizmy „polowania”. Całość zostanie zilustrowana fotografiami różnych gatunków, reprezentujących rodzimą oraz egzotyczną florę roślin mięsożernych.

Prowadząca: dr hab. prof. UP Beata Barabasz-Krasny – botanik, fitosocjolog, florysta, pracownik Katedry Botaniki Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Formularz rejestracyjny 

W ramach cyklu odbyły się już następujące spotkania:

 • Kleszcz czyha w trawie – co trzeba wiedzieć o kleszczach występujących w Polsce (prowadząca dr hab. prof. UP Magdalena Nowak-Chmura - parazytolog, akarolog, pracownik Katedry Zoologii Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) / 15 czerwca 2023 r.
 • Narzędzia i zasoby cyfrowe w pracy nauczyciela (prowadzące: Katarzyna Budzowska, wiceprzewodnicząca koła naukowego "Nauczyciel z Pasją", absolwentka studiów licencjackich filologii angielskiej oraz filologii francuskiej, studentka filologii angielskiej ze specjalnością nauczycielską; Paulina Burkot, przewodnicząca koła naukowego "Nauczyciel z Pasją", absolwentka studiów licencjackich biologii, specjalność nauczycielska, studentka biologii z chemią oraz pedagogiki specjalnej. Członkini Asia-Pacific Society for Computers in Education, APSCE) / 11 maja 2023 r.
 • Specjalne potrzeby uczniów w zróżnicowanym zespole klasowym (prowadząca Urszula Grygier, koordynator procesowego wspomagania szkół i placówek, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie, redaktorka tematyczna czasopisma EBIŚ) / 27 kwietnia 2023 r.
 • Zalecenia żywieniowe w prewencji cukrzycy i chorób nowotworowych (prowadząca dr hab. Gabriela Gołębiowska-Paluch, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katedra Genetyki, Instytut Biologii) / 23 marca 2023 r.
 • Statystyka dla biologów (prowadzący:  dr hab. Sławomir Trusz, prof. Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Katedra Pedagogiki) / 09 lutego 2023
 • Epigenetyka - chodzi o więcej niż geny (prowadzący: dr Józef Krawczyk, prof. UWr – Pracownia Edukacji Biologicznej, dr hab. Ewa Maciaszczyk-Dziubińska, prof. UWr – Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki, Adrianna Nawrot – studentka II roku mgr kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna; Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego) / 12.01.2023 r. 
 • Neurodydaktyka - co warto o niej wiedzieć, zajmując się edukacją (prowadzący: mgr Robert Bielecki - pedagog i dydaktyk w firmie Neurodydaktyczne horyzonty, Akademia Nauk Stosowanych w Koninie oraz WSZUiE w Poznaniu) / 1 grudnia 2022 r. 
 • Ekoszkolne działania (prowadzący: Kinga Wierzbicka, nauczyciel, doradca metodyczny, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli) / 24 listopada 2022 r. 
 • Różnorodność biologiczna w świecie prostoskrzydłych (prowadzący: dr hab. prof. UP Alicja Walosik, dr Bartłomiej Zyśk; Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) / 27 październik 2022 r. 
 • Dlaczego człowiek chce się uczyć? O motywacjach uruchamiających proces uczenia się (prowadzący: dr Beata Jancarz-Łanczkowska - biolog, nauczyciel, edukator, autorka publikacji na temat rozwoju zawodowego nauczycieli) / 29 września 2022 r. 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i do zapisania się do newslettera EBiŚ. Chcielibyśmy zaproponować Państwu możliwość stałego informowania o wydarzeniach adresowanych do kadry pedagogicznej, a w szczególności do nauczycieli i uczniów z obszaru edukacji biologicznej, przyrodniczej i środowiskowej. Dlatego jako nauczyciele uniwersyteccy, a jednocześnie członkowie redakcji czasopisma Edukacja Biologiczna i Środowiskowa (EBIŚ) prosimy o wyrażenie zgody na dodanie Państwa adresu mailowego do listy adresatów i otrzymywanie newslettera EBIŚ. Newsletter będzie wysyłany z częstotliwością raz na trzy miesiące przez wydawcę Czasopisma, czyli Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Z racji przepisów prawa o ochronie danych osobowych, Newsletter może być wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w tym celu. Z tego powodu uprzejmie prosimy każdego z Państwa o indywidualny zapis do Newslettera EBIŚ.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych (wydawcę Czasopisma EBIŚ) w celu wysyłania newslettera oraz przysługujących Państwu praw dostępne są w Polityce prywatności IBE: https://ibe.edu.pl/index.php/pl/polityka-prywatnosci

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

 • Katarzyna Potyrała

Przyroda w oczach uczniów edukacji wczesnoszkolnej w wybranych szkołach

 • Danuta Cichy, Anna Strumińska-Doktór

Fotografia i media cyfrowe jako źródło inspiracji dla edukacji interdyscyplinarnej

 • Błażej Helie, Weronika Świtlik

Jesion na miski a trzmielina na wrzeciona. Drewno jako surowiec w polskim rzemiośle średniowiecznym

 • Katarzyna Cywa, Agnieszka Wacnik, Maria Lityńska-Zając

Fotografia w nauczaniu zoologii

 • Alicja Walosik, Marek Guzik

Kleszcz – nie taki groźny, jeśli będziesz ostrożny

 • Anna Kocoń, Karolina Sąsiadek, Magdalena Nowak-Chmura

Kleszcz – nie taki groźny, jeśli będziesz ostrożny – karta pracy

 • Anna Kocoń, Karolina Sąsiadek, Magdalena Nowak-Chmura

O możliwości wykorzystania fotografii w edukacji przyrodniczej

 • Jan Rajmund Paśko