Webinary

Redakcja czasopisma Edukacja Biologiczna i Środowiskowa serdecznie zaprasza nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych wraz z ich uczniami do udziału w cyklicznej serii webinarów poświęconych edukacji przyrodniczej. Webinary będą prowadzone przez specjalistów w różnych dziedzinach nauki i edukacji.

Udział w poszczególnych webinarach zostanie potwierdzony certyfikatem. Szczegóły dotyczące wydarzeń zostaną przesłane zainteresowanym osobom. Każdy uczestnik indywidualnie dokonuje rejestracji poprzez aplikację wybranego webinaru.

 

Zapotrzebowanie na rośliny modyfikowane genetycznie? 

25 stycznia 2024,  godz. 18.00

Tematyka webinaru: pierwsze rośliny GM, pomidor Flavr Sevr, metody transformacji roślin, cele transgenezy roślin – poprawa cech użytkowych, jakościowych, wytworzenie odporności na choroby powodowane przez  bakterie, wirusy, grzyby, przykłady roślin transgenicznych np. kukurydza, ogórki, ziemniaki, ryż, truskawki, pomidory.

Prowadząca: dr hab. Bożena Witek, prof. UJK w Kielcach, Zakład Biologii Medycznej, Instytut Biologii UJK w Kielcach

Formularz rejestracyjny 

Zwierzęta modyfikowane genetycznie

22 lutego 2024,  godz. 18.00

Tematyka webinaru: cele transformacji genetycznej zwierząt (korzystne cechy fenotypowe dla producentów, hodowców i konsumentów; transgeniczne tkanki zwierzęce w medycynie ludzkiej?; hobbystyczne); pierwsze zwierzęta transgeniczne; metody transgenezy – bezwektorowe, w tym: 1. mikroiniekcja DNA do zygoty, 2. modyfikacje pierwotnych komórek zarodkowych (ESC, Embryonic Stem Cells), 3. transplantacja jąder komórkowych (uzyskiwanie klonów zwierzęcych); przykłady wykorzystania zwierząt transgenicznych.

Prowadząca: dr hab. Bożena Witek, prof. UJK w Kielcach, Zakład Biologii Medycznej, Instytut Biologii UJK w Kielcach

Formularz rejestracyjny 

 

W ramach cyklu odbyły się już następujące spotkania:

 • Biologia w maturalnych wnioskach o weryfikację - jak uniknąć błędów na egzaminie (prowadząca: dr Inga Bator – pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, koordynuje ocenianie prac maturalnych z biologii) / 23 listopada 2023 r.

 • Krzem - długo niedoceniany pierwiastek życia (prowadząca: dr Diana Saja-Garbarz – adiunkt w Zakładzie Ekofizjologii im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk, egzaminator maturalny, nauczyciel biologii i przyrody w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie) / 26 października 2023 r.

 • Rośliny mięsożerne (prowadząca: dr hab. prof. UP Beata Barabasz-Krasny – botanik, fitosocjolog, florysta, pracownik Katedry Botaniki Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) / 28 września 2023 r.

 • Kleszcz czyha w trawie – co trzeba wiedzieć o kleszczach występujących w Polsce (prowadząca dr hab. prof. UP Magdalena Nowak-Chmura - parazytolog, akarolog, pracownik Katedry Zoologii Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) / 15 czerwca 2023 r.

 • Narzędzia i zasoby cyfrowe w pracy nauczyciela (prowadzące: Katarzyna Budzowska, wiceprzewodnicząca koła naukowego "Nauczyciel z Pasją", absolwentka studiów licencjackich filologii angielskiej oraz filologii francuskiej, studentka filologii angielskiej ze specjalnością nauczycielską; Paulina Burkot, przewodnicząca koła naukowego "Nauczyciel z Pasją", absolwentka studiów licencjackich biologii, specjalność nauczycielska, studentka biologii z chemią oraz pedagogiki specjalnej. Członkini Asia-Pacific Society for Computers in Education, APSCE) / 11 maja 2023 r.

 • Specjalne potrzeby uczniów w zróżnicowanym zespole klasowym (prowadząca Urszula Grygier, koordynator procesowego wspomagania szkół i placówek, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie, redaktorka tematyczna czasopisma EBIŚ) / 27 kwietnia 2023 r.

 • Zalecenia żywieniowe w prewencji cukrzycy i chorób nowotworowych (prowadząca dr hab. Gabriela Gołębiowska-Paluch, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katedra Genetyki, Instytut Biologii) / 23 marca 2023 r.

 • Statystyka dla biologów (prowadzący:  dr hab. Sławomir Trusz, prof. Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Katedra Pedagogiki) / 09 lutego 2023

 • Epigenetyka - chodzi o więcej niż geny (prowadzący: dr Józef Krawczyk, prof. UWr – Pracownia Edukacji Biologicznej, dr hab. Ewa Maciaszczyk-Dziubińska, prof. UWr – Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki, Adrianna Nawrot – studentka II roku mgr kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna; Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego) / 12.01.2023 r. 

 • Neurodydaktyka - co warto o niej wiedzieć, zajmując się edukacją (prowadzący: mgr Robert Bielecki - pedagog i dydaktyk w firmie Neurodydaktyczne horyzonty, Akademia Nauk Stosowanych w Koninie oraz WSZUiE w Poznaniu) / 1 grudnia 2022 r. 

 • Ekoszkolne działania (prowadzący: Kinga Wierzbicka, nauczyciel, doradca metodyczny, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli) / 24 listopada 2022 r. 

 • Różnorodność biologiczna w świecie prostoskrzydłych (prowadzący: dr hab. prof. UP Alicja Walosik, dr Bartłomiej Zyśk; Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) / 27 październik 2022 r. 

 • Dlaczego człowiek chce się uczyć? O motywacjach uruchamiających proces uczenia się (prowadzący: dr Beata Jancarz-Łanczkowska - biolog, nauczyciel, edukator, autorka publikacji na temat rozwoju zawodowego nauczycieli) / 29 września 2022 r. 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i do zapisania się do newslettera EBiŚ. Chcielibyśmy zaproponować Państwu możliwość stałego informowania o wydarzeniach adresowanych do kadry pedagogicznej, a w szczególności do nauczycieli i uczniów z obszaru edukacji biologicznej, przyrodniczej i środowiskowej. Dlatego jako nauczyciele uniwersyteccy, a jednocześnie członkowie redakcji czasopisma Edukacja Biologiczna i Środowiskowa (EBIŚ) prosimy o wyrażenie zgody na dodanie Państwa adresu mailowego do listy adresatów i otrzymywanie newslettera EBIŚ. Newsletter będzie wysyłany z częstotliwością raz na trzy miesiące przez wydawcę Czasopisma, czyli Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Z racji przepisów prawa o ochronie danych osobowych, Newsletter może być wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w tym celu. Z tego powodu uprzejmie prosimy każdego z Państwa o indywidualny zapis do Newslettera EBIŚ.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych (wydawcę Czasopisma EBIŚ) w celu wysyłania newslettera oraz przysługujących Państwu praw dostępne są w Polityce prywatności IBE: https://ibe.edu.pl/index.php/pl/polityka-prywatnosci

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

 • Katarzyna Potyrała

Nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej

 • Anna Szkolak-Stępień

Muszka owocowa jako modelowy obiekt badań

 • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Przygotowanie i prowadzenie hodowli muszki owocowej (Drosophila melanogaster) – karta pracy

 • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Budowa i funkcja narządu wzroku człowieka. Scenariusz zajęć

 • Elżbieta Buchcic, Danuta Rozpara

Ekoporządki domowe – cykl warsztatów dla edukacji nieformalnej (część 1)

 • Małgorzata Krzeczkowska