ebiś kolor

 

Recenzenci

2019

Elżbieta Buchcic, Natalia Demeshkant

Jan Rajmund Paśko

Krzysztof Piksa

Ilona Żeber-Dzikowska

Anna Maria Wójcik

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 02 2020 okladka

Do czytelników

  • Katarzyna Potyrała

Pluskwiaki

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Pluskwiaki – karty pracy

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Scenariusze zajęć terenowych online

  • Agata Estrada Mercado