ebiś kolor

 

Zespół Redakcyjny

Redaktor naczelna:

dr hab. Katarzyna Potyrała

Członkowie redakcji:

dr Karolina Czerwiec
dr Beata Jancarz-Łanczkowska – zast. red. naczelnej
dr Tomasz Peciakowski – sekretarz redakcji
mgr Emanuel Studnicki
mgr Urszula Szulc

Konsultacja językowa:

język polski: mgr Elżbieta Łanik, mgr Monika Niewielska, mgr Iwona Stachowicz

język angielski: mgr Barbara Przybylska

Redaktorzy tematyczni:

edukacja biologiczna i środowiskowa – dr hab. Alicja Walosik, prof. UP
edukacja chemiczna – dr Robert Wolski (UAM Poznań)
edukacja fizyczna – dr Dagmara Sokołowska (UJ Kraków)
technologia informacyjna w edukacji biologicznej i środowiskowej – dr Katarzyna Socha (nauczycielka LO, Warszawa)
kształcenie przyrodnicze i awans zawodowy nauczycieli - dr Ewa Ir (ekspertka MEiN ds. awansu zawodowego nauczycieli, nauczycielka SP, Kraków), mgr Urszula Grygier (ekspertka MEiN ds. awansu zawodowego nauczycieli, doradca metodyczny)