ebiś kolor

 

Zespół Redakcyjny

Redaktor naczelna:

Katarzyna Potyrała

 

Członkowie redakcji:

Karolina Czerwiec

Beata Jancarz-Łanczkowska – zast. red. naczelnej

Tomasz Peciakowski – sekretarz redakcji

Emanuel Studnicki

Urszula Szulc

Konsultacja językowa:

język polski: Elżbieta Łanik, Monika Niewielska, Iwona Stachowicz

język angielski: Barbara Przybylska

Redaktorzy tematyczni:

edukacja biologiczna i środowiskowa – Alicja Walosik (UP Kraków)

edukacja chemiczna – Robert Wolski (UAM Poznań)

edukacja fizyczna – Dagmara Sokołowska (UJ Kraków)

technologia informacyjna w edukacji biologicznej i środowiskowej – Katarzyna Socha (nauczycielka LO, Warszawa)

kształcenie przyrodnicze i awans zawodowy nauczycieli - Ewa Ir (ekspert MEiN ds. awansu zawodowego nauczycieli, nauczycielka SP, Kraków), Urszula Grygier (ekspert MEiN ds. awansu zawodowego nauczycieli, doradca metodyczny)

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 02 2020 okladka

Do czytelników

  • Katarzyna Potyrała

Soroban – jest w nim ukryty skarb

  • Albert Wołkiewicz

Ptaki zimą

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Ptaki zimą – karta pracy

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Przedszkolne koło szachowe – z doświadczeń nauczyciela

  • Rafał Daniszewski

Innowacyjne środki dydaktyczne wykorzystywane w edukacji szachowej

  • Czesław Michał Spisak