Edukacja włączająca w świetle zapisów Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

  Pobierz plik PDF

Celem artykułu jest próba zdefiniowania celów i warunków edukacji włączającej w świetle zapisów Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (ZSU 2030). Autorki zapoznają czytelnika z genezą, logiką i strukturą ZSU 2030. W kolejnym kroku przywołują definicję umiejętności oraz rekonstruują rozumienie edukacji w ZSU 2030, osadzając oba te terminy w idei uczenia się przez całe życie. Następnie dowodzą, że edukacja włączająca jest terminem tożsamym z edukacją całożyciową dzieci, młodzieży i dorosłych, zachodzącą w różnych kontekstach, niezależnie od charakterystyk społeczno-demograficznych osób uczących się.

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 01 2023 okladka