Zastosowanie techniki eksternalizacji w systemowej terapii dziecka doświadczającego lęku

      Pobierz plik PDF

Głównym celem tego artykułu jest przedstawienie sposobu pracy w podejściu systemowym z wykorzystaniem techniki eksternalizacji. Technikę tę zastosowano w pracy z rodziną, w której dziecko doświadczyło zaburzeń lękowych. Artykuł ma dostarczyć zarówno teoretycznych informacji na temat ogólnych zasad prowadzenia rodzinnej terapii systemowej, jak i zaprezentować wskazówki, które pozwolą wykorzystać je w praktyce.

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 01 2023 okladka