Edukacja jądrowa w szkole – problemy uczniów i nauczycieli z perspektywy Działu Edukacji i Szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych

      Pobierz plik PDF

Opracowanie koncentruje się na zagadnieniach związanych z nauczaniem w szkołach podstaw fizyki jądrowej. Przedstawione sugestie wynikają z ponad dwudziestoletnich obserwacji uczniów i nauczycieli odwiedzających Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Uwidoczniły one konieczność prowadzenia tej edukacji w sposób szczególnie zaangażowany i w różnych kontekstach. Wymaga to nie tylko pokonania rozlicznych trudności organizacyjnych, ale również holistycznego spojrzenia na nauczanie tego działu nauki.

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 01 2023 okladka