Metoda symulacji w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji

      Pobierz plik PDF

Niejednokrotnie powodem wyboru studiów na kierunkach humanistycznych jest chęć uniknięcia matematyki. Złe doświadczenia szkolne z nią związane rzutują na pracę przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji. Dlatego ważne jest, aby kształcenie nie tylko doskonaliło ich w zakresie właściwej organizacji matematycznego procesu dydaktycznego, ale również pozwoliło pokonać niechęć i lęk przed matematyką. Prezentowana metoda symulacji działań praktycznych nauczyciela umożliwia zweryfikowanie dotychczas nabytych wiadomości i umiejętności, sprawdzenie teoretycznych rozwiązań dydaktycznych w praktyce oraz przełamanie podświadomie uwarunkowanego dążenia do stawania się nauczycielem matematyki realizującym tradycyjny model nauczania. Dużą zaletą tej metody jest kształtowanie postawy refleksyjnego praktyka, który poprzez samoocenę i dążenie do samorozwoju stale doskonali swoje kompetencje zawodowe.

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 01 2023 okladka