Dla recenzentów

Uwagi dla recenzentów wypełniających formularz recenzji

Recenzent powinien przede wszystkim brać pod uwagę:

 1. klarowność sformułowania problemu,
 2. jakość wykorzystanej literatury przedmiotu,
 3. nowość/oryginalność przedstawionej propozycji rozwiązania problemu,
 4. konkluzywność tekstu

oraz powinien wskazać na braki tekstu (także językowe, szczególnie gdy tekst jest pisany w j. angielskim), które pozwolą autorowi na wprowadzenie sensownych poprawek. 

Recenzent powinien także jednoznacznie orzec, czy tekst należy:

 • odrzucić (podać uzasadnienie tej decyzji),
 • poddać ponownej recenzji po zasadniczych poprawkach (wskazać to, co wymaga poprawy; w tej sytuacji tekst jest ponownie recenzowany przez tę samą osobę),
 • przyjąć po drobnych poprawkach (decyzję o publikacji podejmuje redaktor prowadzący),
 • przyjąć bez poprawek.

Formularz recenzji

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 02 2020 okladka

Do czytelników

 • Katarzyna Potyrała

Soroban – jest w nim ukryty skarb

 • Albert Wołkiewicz

Ptaki zimą

 • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Ptaki zimą – karta pracy

 • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Przedszkolne koło szachowe – z doświadczeń nauczyciela

 • Rafał Daniszewski

Innowacyjne środki dydaktyczne wykorzystywane w edukacji szachowej

 • Czesław Michał Spisak