Dla recenzentów

Uwagi dla recenzentów wypełniających formularz recenzji

Recenzent powinien przede wszystkim brać pod uwagę:

 1. klarowność sformułowania problemu,
 2. jakość wykorzystanej literatury przedmiotu,
 3. nowość/oryginalność przedstawionej propozycji rozwiązania problemu,
 4. konkluzywność tekstu

oraz powinien wskazać na braki tekstu (także językowe, szczególnie gdy tekst jest pisany w j. angielskim), które pozwolą autorowi na wprowadzenie sensownych poprawek. 

Recenzent powinien także jednoznacznie orzec, czy tekst należy:

 • odrzucić (podać uzasadnienie tej decyzji),
 • poddać ponownej recenzji po zasadniczych poprawkach (wskazać to, co wymaga poprawy; w tej sytuacji tekst jest ponownie recenzowany przez tę samą osobę),
 • przyjąć po drobnych poprawkach (decyzję o publikacji podejmuje redaktor prowadzący),
 • przyjąć bez poprawek.

Formularz recenzji

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

 • Katarzyna Potyrała

Przyroda w oczach uczniów edukacji wczesnoszkolnej w wybranych szkołach

 • Danuta Cichy, Anna Strumińska-Doktór

Fotografia i media cyfrowe jako źródło inspiracji dla edukacji interdyscyplinarnej

 • Błażej Helie, Weronika Świtlik

Jesion na miski a trzmielina na wrzeciona. Drewno jako surowiec w polskim rzemiośle średniowiecznym

 • Katarzyna Cywa, Agnieszka Wacnik, Maria Lityńska-Zając

Fotografia w nauczaniu zoologii

 • Alicja Walosik, Marek Guzik

Kleszcz – nie taki groźny, jeśli będziesz ostrożny

 • Anna Kocoń, Karolina Sąsiadek, Magdalena Nowak-Chmura

Kleszcz – nie taki groźny, jeśli będziesz ostrożny – karta pracy

 • Anna Kocoń, Karolina Sąsiadek, Magdalena Nowak-Chmura

O możliwości wykorzystania fotografii w edukacji przyrodniczej

 • Jan Rajmund Paśko